Case

Uden indregulering kan det være lige meget

Vvs-installatør Bjarne Jespersen, BGJ VVS i Skive, har en kæphest. Indregulering! Fordi det sikrer, at der er varme i selv de fjerneste radiatorer, og det sparer kunderne for store beløb, når der afregnes for varmeforsyningen. Det er samtidig en god forretning for installatøren.

På Brårup Skole i Skive har elever og lærere frosset i 20 år, hvis man skal tro skolens pedel. Gennem den ene tilbygning efter den anden breder skolen sig efterhånden over et stort areal, og det har givet et forfærdeligt bøvl med vandfordelingen til de fjerneste lokaler, selv om pumperne har kørt i højeste gear, som Bjarne Jespersen udtrykker det.

Nu kører 15 Grundfos MAGNA3-pumper med det tryk, som året rundt er nødvendigt for, at skolens knap 500 radiatorer sørger for en behagelig temperatur i de mange lokaler.

”Det er så nemt…”
”Vi startede med at udskifte alle ventilerne til nye, trykuafhængige varianter, som ved hjælp af en indbygget trykregulator holder differenstrykket på et konstant niveau. Det betyder, at det indstillede flow opretholdes,” forklarer Skive-installatøren, der som medlem af Bedre Bad – Bedre Energi-sammenslutningen har særligt fokus på energibesparende varmeløsninger. ”Så målte vi ved hjælp af et manometer, hvor de mest forbrugende steder var på skolen, og med de observationer kunne jeg sætte mig foran MAGNA3-pumperne med min Grundfos GO Remote app og indregulere vandmængden, så de yder det nødvendige tryk til selv de fjerneste steder. Det er så nemt…,” konstaterer Bjarne Jespersen.

Han tilføjer, at det selvfølgelig forudsætter, at den enkelte pumpe er korrekt dimensioneret, men så mærker de intelligente MAGNA-pumper også selv, hvad der sker ude i systemet og indretter sig efter det. Sommer og vinter.

Det hører også med til historien, at man i Skive har indirekte fjernvarme – dvs., at det interne anlæg i stedet for fjernvarmevand består af en varmeveksler, hvor varmt fjernvarmevand i en varmeveksler opvarmer det afkølede radiatorvand. På skolen sørger en trykstyret Grundfos TP-pumpe for, at den store varmevekslerstation leverer opvarmet vand nok til blandesløjferne. Det er en vejrreguleret ECL-styring og en tryktransducer på den fjerneste blandesløjfe, der sørger for, at Bjarne Jespersen har kunnet indregulere TP-pumpen.

Den gode forretning
”Det bruger jo al for megen energi, hvis man helt ukritisk sætter en selvregulerende pumpe i højeste gear,” lyder det ærgerligt fra Skive-installatøren, og det er den slags oplevelser, der får ham til at trække sin kæphest på banen.

”Jeg ser det også i almindelige parcelhuse. Hvis ikke man som installatør bruger tiden på at indregulere pumpe og ventiler, så differenstrykket holdes på et konstant niveau, så fungerer det jo ikke. Det tager tid, ja, men der er så gode redskaber, vi kan bruge, så der er ingen undskyldning, og vores timeløn er en god investering for kunden,” lyder opfordringen. Også selv om det på Brårup Skole har taget mellem 120-150 timer at skabe et anlæg i optimal balance.

’GO for it…’
Optimal balance er også resultatet af et projekt, som Bjarne Jespersen har været involveret i på det gamle, hæderkronede Skive Theater.

”I teatret var der installeret et ventilationsanlæg, som både skulle afkøle og opvarme sal og back stage,” fortæller installatøren. ”Og det krævede virkelig meget energi, for at den gamle varmeveksler kunne opvarme vandet til blandesløjferne på sekundærsiden. Samtidig kunne  kravene til afkøling af returvandet slet ikke overholdes, så teatret blev pålagt strafafgift.”

Den tid er forbi. En ny varmeveksler, nye Grundfos ALPHA3-pumper, nye ventiler – og INDREGULERING – har både givet varme i salen og fjernet udgiften til strafafgift.

”Jeg ved godt, jeg gentager mig selv. Men indregulering er lidt en religion for mig, og når nu vi har hjælpemidlerne, der gør det nemt for os… - så ’go for it’.”

Grundfos har udviklet en række apps, der hjælper dig, når du er på farten.

Grundfos GO Remote
Et stærkt værktøj til on-site overvågning, styring og konfiguration af flere Grundfos pumper – bl.a. MAGNA3. Nem at navigere i og med direkte adgang til alle informationer til brug for bl.a. udskiftning, dimensionering og rapportering.

Download app til iOS

Download app til Android

Grundfos GO Balance
Appen styrer dig og ALPHA3-systemet gennem alle trinnene for indregulering af radiator- og gulvvarmeanlæg i en- og tofamiliehuse og genererer til sidst en installationsrapport, som kunden kan få som dokumentation.

Download app til iOS

Download app til Android

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.