Case

Udskiftning af gamle pumper giver store besparelser

Der er penge at spare for virksomheder, der har cirkulationspumper af ældre dato installeret. Ved at installere den ny MAGNA3 fra Grundfos kan strømforbruget – og dermed regningen – reduceres mærkbart. Det fandt en af Knud K. Kristiansen VVS A/S’ kunder ud af – nærmest ved et tilfælde.

Knud K. Kristiansen VVS A/S i Søften ved Hinnerup er en traditionel VVS-forretning, der håndterer mange forskellige opgaver inden for VVS og blik. De udfører opgaver både for virksomheder og for private og er en del af den landsdækkende kæde Bedre Bad. Kæden har stor ekspertise inden for energioptimering og uddanner sine egne Certificerede Energivejledere i samarbejde med Teknologisk Institut.

Også hos Grundfos har man stort fokus på energioptimering af både nye og eksisterende installationer. ”Netop udskiftning af gamle pumper er et af de områder, der har høj prioritet, når vi taler energioptimering. Og i forbindelse med større projekter er jeg ofte med VVS-installatørerne ude at lave registreringer af de gamle anlæg. Når jeg har lavet registreringerne, kan jeg efterfølgende lave en oversigt over, hvilke nye pumper der bør installeres og en beregning af de forventede besparelser,” siger Morten Vinther, der er salgsingeniør hos Grundfos.

Energioptimering er også et af de produkter, som Knud K. Kristiansen VVS A/S tilbyder. ”Vi gennemgår kundernes eksisterende anlæg og kommer så med forslag til energioptimering,” siger Flemming Kristiansen, der er ejer af Knud K. Kristiansen VVS A/S.

En af Flemming Kristiansens kunder ejer en række udlejningsejendomme i Viby ved Aarhus. Kunden ville gerne have Flemming Kristiansen til at se nærmere på målerne i en af ejendommene, fordi energiforbruget var steget både på el og på fjernvarme. Det viste sig ved nærmere eftersyn at være en målerfejl. Men på turen rundt i ejendommen blev Flemming Kristiansens opmærksomhed fanget af det pumpeanlæg, der var installeret. Han undersøgte derfor hovedpumpen og de tre blandekredspumper nærmere.

”Det var et ældre anlæg, som var bygget op med UMS-pumper fra Grundfos. Og jeg blev enig med kunden om at undersøge, om det kunne betale sig at skifte de gamle pumper ud,” fortæller Flemming Kristiansen.

Han tog derfor kontakt til Grundfos, som rådgav om, hvilke pumper der kunne erstatte de eksisterende og foretog en beregning af besparelserne på hver enkelt pumpe. Anbefalingen fra Grundfos’ salgsingeniør blev, at Flemming Kristiansens kunde ville opnå størst mulige besparelser – både på el og CO2-udledning – ved at udskifte de gamle pumper med MAGNA3-pumper.

”VVS-installatøren henvender sig typisk selv til Grundfos, når der er tale om installationer med få pumper. Min opgave består i at beregne besparelserne i vores interne værktøj, og resultaterne af beregningen giver VVS-installatøren så videre til kunden. Kunderne sætter som regel stor pris på, at beregningerne kommer direkte fra Grundfos,” siger Morten Vinther.

De beregninger, som Knud K. Kristiansen VVS A/S fik tilbage fra Grundfos, viste, at hvis de gamle UMS-pumper blev skiftet ud med nye MAGNA3-pumper, ville de være tjent ind allerede efter godt fire år.

”Beregningerne viste nogle ret markante besparelser. Der kunne spares 4.063 kWh el om året på hovedpumpen og 1.168 kWh el om året på den ene blandekredspumpe. Så vi udskiftede den gamle hovedpumpe og en af de tre blandekredspumper med MAGNA3-pumper,” fortæller Flemming Kristiansen.

MAGNA3-pumpen er den nyeste cirkulationspumpe til større bygninger fra Grundfos. Den er robust og driftssikker og har den højeste virkningsgrad af alle større cirkulationspumper, der på nuværende tidspunkt fås på markedet.

Nemt og effektivt
”Det var svendene, der satte pumperne op. Det var enkelt og ligetil, og de indstillede pumperne til AUTOADAPT,” siger Flemming Kristiansen. AUTOADAPT er fabriksindstillingen, der garanterer optimal balance mellem komfort og energieffektivitet. Det gør den ved at analysere, hvordan og hvornår behov­et varierer, hvorefter AUTOADAPT justerer ydelsen, så den tilpasses udsving i behovet. Dermed bruges mindst mulig energi.

Men da Flemming Kristiansen er en grundig mand, vil han også selv finjustere pumperne. Og han er godt rustet til opgaven, da han netop har været på kursus hos Grundfos i brugen af bl.a. MAGNA3. ”Det er muligt, at indstillingerne måske skal stå lidt anderledes. Men MAGNA3 er ret enkel at arbejde med, så det kan ændres hurtigt.”

MAGNA3 kan også indstilles og styres fra appen Grundfos GO, der er en mobil kommunikationsplatform, som bruges til pumpestyring. Knud K. Kristiansen VVS A/S har ikke taget Grundfos GO i brug endnu, men virksomheden anvender iPads, så det er en oplagt mulighed. ”Det er klart, at vi vil få appen kørt ind, når vi har sat flere MAGNA3-installationer op. Jeg fik den præsenteret på kurset og kunne se, at det så ret enkelt ud,” siger Flemming Kristiansen.

De sidste finjusteringer
Selvom anlægget nu kører upåklageligt, skal der også kigges nærmere på de to blandekredspumper, der ikke blev skiftet ud. ”De beregnede besparelser er mindre, og måske kan de to pumper helt fjernes, da der er installeret et nyt ventilationsanlæg, der forsynes fra egen kreds. Så jeg skal ud at kigge på anlægget igen og vurdere, hvad der skal ske med de sidste to pumper,” siger Flemming Kristiansen.

Flemming Kristiansen fortæller, at der er mange virksomheder, der ville kunne energioptimere ved at udskifte deres gamle pumper med MAGNA3. ”Det er oplagt at gøre det rigtig mange steder, hvor der sidder gamle pumper, der bare tonser løs. Der er store besparelser at hente.”

FAKTA

  • Hovedpumpe UMS 80-60 er udskiftet med MAGNA3 80-80 F.
  • Der er en forventet årlig besparelse på ca. 4.063 kWh el.
  • Kredspumpe 1 stk. UPS 40-60/2F er udskiftet med MAGNA3 40-100 F.
  • Der er en forventet årlig besparelse på ca. 1.168 kWh el.
  • Grundfos GO er en håndholdt pumpestyring, der via iPod Touch, iPad, iPhone og Android giver fjernadgang til Grundfos’ onlineværktøjer.
  • UMS er en serie 200, der blev lanceret i 1984 og udgik i 1997. Det var modellen før UPS serie 200.


YDERLIGERE OPLYSNINGER

Grundfos DK A/S

Morten Vinther, salgsingeniør

Team Bygge og Anlæg

E-mail: mvinther@grundfos.com

Mobil: 51 52 63 80Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.