Case

Verdens første cirkulationspumpe med EPD-deklaration

Som den første cirkulationspumpe i verden har Grundfos MAGNA3, der anvendes til varme- og køle-installationer i større bygninger som fx skoler, hospitaler og hoteller, fået en EPD-deklaration (Environmental Product Declaration), som dokumenterer produktets indvirkning på miljøet. I første omgang er det varianten MAGNA3 i støbejern, DN 25-serien, der har fået stemplet i overensstemmelse med den europæiske EN 15804-standard. EPD’en er pointgivende, når et byggeri skal opnå en LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design).

VIGTIG VIDEN OM MILJØPÅVIRKNING
Salgsdirektør for Grundfos, Brian Sørensen, fortæller, at kunderne i stigende grad efterspørger dokumentation for, hvordan et produkt påvirker miljøet. ”Miljøpåvirkningen fra en pumpe vurderes oftere og oftere på lige fod med kriterier som funktionalitet og pris. Her kan EPD-deklarationen være en god hjælp, fordi den beskriver det miljøaftryk, MAGNA3 sætter i pumpens samlede livscyklus. Den viden er ikke kun vigtig for kunderne, men også for Grundfos selv, når vi udvikler nye løsninger og konstant ønsker at være på forkant med at leve op til og gerne overgå fremtidige miljøkrav”.

Brian Sørensen forklarer også, at det giver ekstra point at vælge produkter med en EPD-deklaration, når man skal have et byggeprojekt BREEAM-certificeret. ”Den software, der er indbygget i MAGNA3, sørger for, at pumpen kun leverer det tryk, der er nødvendigt. Det betyder en markant besparelse på den strøm, som pumpen bruger i forhold til andre traditionelle pumper. Yderligere leveres pumpen med adskillige standardkontrolfunktioner, der – når de anvendes korrekt – kan sænke energiforbruget i den givne applikation. Det afspejler sig i, at pumpetypen får karakter efter den anerkendte BREEAM-metode i forhold til bygningens energianvendelse”, uddyber salgsdirektøren. Det estimeres, at der i 2018 er sparet i omegnen af 7,9  mia. kWh strøm i EU takket være Grundfos’ energieffektive cirkulationspumper.

GRUNDFOS OG VERDENSMÅLENE
Grundfos bærer FN’s verdensmål for 2030 frem som en del af virksomhedens nyere grundfortælling og skaber løsninger, der er med til at bidrage til at løse verdens vand- og klimaudfordringer og forbedre livskvaliteten for alle mennesker.  

Allerede i 2016 vedtog Grundfos en koncernstrategi med fokus på verdensmål 6 (rent vand og sanitet) og 13 (klimaindsatsen). Særligt ift. mål 13 kan MAGNA3 gøre en markant forskel, da den med sit lave energiforbrug netop adresserer ambitionen om klimaforbedringer. Analyser viser nemlig, at hele 10% af verdens elforbrug kommer fra pumper og at verdens elforbrug vil kunne reduceres med op til 4 %, hvis der skiftes til nye, energieffektive pumpeløsninger.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Grundfos på 87 50 50 50.

FAKTA:

EPD – ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
En EPD-deklaration dokumenterer de elementer, der indgår i et produkts samlede livscyklus som fx produktmaterialer, emballage, forbrugt energi i produktionsøjemed og affaldshåndtering, og som kan medføre forskellige typer miljøbelastninger som fx CO2 udledning, vandforurening, forsuring og ozonnedbrydning. EPD-deklarationen er tredjepartscertificeret af det uafhængige tyske ’Institut Bauen und Umwelt’ (IBU), der formidler gennemsigtighed i sammenlignelige informationer om produkters miljøpåvirkning i produktets livscyklus. En EPD er ikke en mærkning eller en miljøanprisning, og betyder ikke nødvendigvis, at det deklarerede produkt er miljømæssigt bedre end alternativerne. EPD-deklarationen siger ikke noget direkte om bæredygtigheden af varen. EPD er ikke bare pointgivende i BREEAM, men også i LEED- og DGNB-ordningerne.

MERE VIDEN OM MAGNA3 OG EPD

https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/10788

https://www.grundfos.com/about-us/news-and-press/news/magna3-gets-environmental-certificate.html

LEED – LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN
LEED er et amerikansk bæredygtighedscertifikat, der anerkender de bedste byggestrategier. For at opnå et LEED-certifikat, skal projekter leve op til en række fastsatte mål som fx vandforbrug, energiforbrug og CO2-udledning, materialer og indeklima. Det enkelte byggeri modtager point som bringer projektet til forskellige stadier af certificeringen, som er inddelt i Certified, Silver, Gold og Platinum.

BREEAM – ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD
BREEAM er et certificeringssystem (Environmental Assessment Method), der vurderer et byggeprojekts miljøpåvirkning og giver karakterer ud fra kategorier som projektledelse, bygningens energianvendelse, indendørsklima med ventilation og belysning, vandøkonomi, affaldshåndtering samt arealudnyttelse og påvirkning af nærmiljøet. For at bygningen kan blive certificeret, skal minimumkravene i BREEAM opfyldes. Vurderingen resulterer i karakteren Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

DGNB – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NACHHALTIGES BAUEN
DGNB er en bæredygtighedscertificeringsstandard for bygninger og byområder. DGNB-certificeringen er bygget op om Brundtland-rapportens definition af bæredygtighed, som vurderer bygninger og byområders bæredygtighed ud fra et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Bygningens totaløkonomi vurderes på baggrund af beregninger af en bygnings samlede levetidsomkostninger (LCC), mens den samlede miljøpåvirkning måles ud fra byggematerialernes samlede miljøpåvirkninger (LCA). LCA-data fremgår af en miljøvaredeklaration (EPD). DGNB-systemet er udviklet af det tyske bæredygtighedsråd ’Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen’, og eksperter har på frivillig basis bidraget til udvikling af certificeringssystemet. ’Green Building Council Denmark’ varetager udvikling og administration af DGNB i Denmark.

Bliv ekspert med ganske få klik

Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.

Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.