Case

Rensningsanlæg forvandler spildevand til en ressource

Vi henter vores vand fra undergrunden, ligesom alle andre i byen. Ved at genbruge vandet i stedet for at bruge nyt, sparer vi vand til gavn for lokalsamfundet.
Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director hos Grundfos i Denmark

Situationen

I et hjørne af Grundfos' travle fabrik i Bjerringbro sker der noget næsten magisk. Midt i en sværm af gaffeltrucks og paller hænger medarbejderne skinnende metaldele som fx pumpefødder op på stativer. Pumpefødder, motorbukke, flanger og andre komponenter flyttes herefter ind i en enorm maskine, der dypper dem i en række kemikalie- eller vandbade en efter en, hvor de henholdsvis overfladebehandles og skylles. Herefter nedsænkes de i et bad, hvor de ved hjælp af elektricitet påføres et lag maling.

Denne proces kaldes CED eller kataforeselakering. Den beskytter elementerne mod rust og giver en flot finish. Fra badet føres de ind i en varmluftstørrer, ud af anlægget og tilbage til fabrikken. Medarbejderne løfter nu elementerne af krogene og læsser dem på paller, så de kan transporteres til andre steder på fabrikken.

Vandbadene bruger omkring 5.000 kubikmeter vand til at skylle næsten 8 millioner komponenter om året. "Det er den proces i vores fabrik i Bjerringbro, der bruger mest vand," siger Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director hos Grundfos i Danmark.

"CED-processen påvirker miljøet, og det bekymrer os meget. Grundfos har bæredygtighed højt på dagsordenen, og det er vores mål, at vi skal reducere vores vandforbrug med 50 % inden 2025."

Grundfos ligger i Bjerringbro, en by med ca. 8.000 indbyggere. "Vi henter vores vand fra undergrunden, ligesom alle andre i byen. Vi bruger vand fra den samme kilde, som hr. og fru Bjerringbro får vand fra til deres brusebade og drikkevand. Hvis vi kan genbruge dette CED-vand i stedet for at bruge nyt, vil vi spare en masse vand til gavn for lokalsamfundet."

Nye støbte komponenter vil snart blive kørt igennem Grundfos' CED-anlægget.

Løsningen

Tidligere sendte Grundfos sit beskidte CED-procesvand videre til et særligt forbehandlingsanlæg på fabrikken. Her gennemgik det en grundlæggende filtrering og forbehandling, inden det blev ledt videre til byens kommunale renseanlæg. 

Det var her, Grundfos så et potentiale i at bygge et komplet spildevandsbehandlings- og genanvendelsesanlæg til CED-vandet. 

"Vi sammensatte et team af specialister med viden om produkter, miljøspørgsmål, kemi og produktionsprocesser," forklarer Anders Lund Hansen. "Og ved hjælp af den nyeste teknologi inden for vandbehandling og spildevandsrensning byggede vi dette anlæg."

CED-anlægget er dybest set et anlæg, der sender vandet gennem et tredelt filtreringssystem og derefter videre til et Grundfos BM-enhed med omvendt osmose. Til sidst sendes det rensede vand tilbage til CED-tankene på fabrikken.

Nystøbte komponenter løftes op fra det første rensebassin i CED-anlægget på Grundfos-fabrikken i Bjerringbro.

Det lukkede vandkredsløb

Fabrikken behandler 5.000 m3 vand om året – det svarer til 100 danske husstandes årlige vandforbrug eller to olympiske svømmebassiner fyldt med vand. Anlægget leder 80 % af procesvandet tilbage til behandlingsbadene – de resterende 20 % er enten tørstoffer, eller bruges til skylning af filtrene. I det første år har det lukkede vandkredsløb kun kørt på halv kraft. Med tiden er det meningen, at det skal behandle 10.000 m3 vand om året. 

Anders Lund Hansen forklarer, at Grundfos ikke byggede dette anlæg af økonomiske grunde. "Vi gjorde det det ikke for at skabe en god forretningscase," siger han. "Det var ikke det, der drev os. Det var bæredygtighed – vores ambition om at reducere vandforbruget. 

Det hjælper også Grundfos med at forstå, hvordan vores produkter bidrager til en bæredygtighedsdagsorden. Se på det som et lille laboratorium. Et forskningscenter, hvor vi kan hente en masse læring fra vores produkter. Om hvordan de kan bidrage yderligere til vores vand- og energidagsorden."

Anlægget behandler spildevandet fra Grundfos' CED-overfladebehandlingsproces ved hjælp af en række filtre og omvendt osmose. Derefter sendes det rensede vand tilbage til CED-enheden til genanvendelse.

Spildevand som ressource

Grundfos' Senior Director of Group Environment, Health and Safety, Karen Touborg, forklarer, at Grundfos ikke bruger så meget vand i forhold til andre brancher. "Men som alle andre industrivirksomheder efterlader vores aktiviteter naturligvis et miljøaftryk. Vi valgte at genanvende vand på Bjerringbro-fabrikken for at vise, hvad man kan gøre, og at man kan rent faktisk kan gøre en forskel – også selv om man kun er en lille eller mellemstor produktionsvirksomhed."

Karen Touborg tilføjer, at dette projekt er en del af et større arbejde med aktuelle miljømæssige udfordringer, som kræver, at vi tænker nyt i forhold til vores brug af ressourcer som for eksempel vand. "For os er brugt vand ikke spildevand. Det er en ressource, der kan genanvendes, når det behandles og føres tilbage i produktionen. For vi ikke har affald, kun ressourcer."

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.