Case

"Vi troede ikke, at det var muligt at opnå så store energibesparelser."

Grundfos' nye pumpetype hjælper os med at opfylde vores mål om at sikre bæredygtig vandforsyning til befolkningen i lokalområdet.
Christian Portschy, adm. direktør, WVSB

Første gang Christian Portschy så den "lille" nye trykforøgerpumpe fra Grundfos, blev han noget bekymret.

"Jeg var meget skeptisk," fortæller Christian Portschy, der er adm. direktør på vandværket Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB).

WVSB havde arbejdet sammen med Grundfos i mange år - primært inden for dykpumper, da Christian Portschy hørte, at Grundfos var i gang med at teste en ny ekstra stor serie af CR-flertrinspumper. Portschy mente, at hans vandværk kunne bruge pumperne til trykforøgning efter sandfiltrering/returskylning for at lede vandet ind i lagerbeholderne - og Grundfos mente, at den nye CR-pumpe kunne udføre det samme arbejde op til 30 % mere effektivt end deres nuværende pumper fra et andet mærke. 

Christian Portschy ville gerne prøve den nye pumpe, men da han så, hvor lille den var, blev han betænkelig. "Jeg troede ikke, at pumpen kunne levere det nødvendige vandtryk," fortæller han. Han tilføjer, at WVSB’s førsteprioritet er at sikre en sikker, energi- og omkostningseffektiv vandforsyning til Oberwarts 50,000 indbyggere.

Kunne CR-95-pumpen klare opgaven?

Christian Portschy står ved Grundfos CR 95-pumpen til trykforøgning. Christian Portschy er adm. direktør på vandværket Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB) i Südliches Burgenland i Oberwart i Østrig.

Løsning og resultat

Under idriftsætningen i maj 2017 opstod der yderligere usikkerhed, siger Christian Portschy. Teknikerne i kontrolrummet var i tvivl: Er elforbrugstallene korrekte? Bliver den lille motor overbelastet? Kører pumpen stadig i sin karakteristikkurve? Leverer den nu også 25 liter i sekundet - op til 8 liter mere i sekundet end de store, gamle pumper? Og virkede den overhovedet? Den larmede ikke så meget...

Det varede dog ikke længe, før al tvivl var fejet af bordet. De første målinger viste, at for hver liter leveret pr. sekund brugte den nye Grundfos CR-95 689 W sammenlignet med de gamle pumpers 895 W. Yderligere evalueringer viste et besparelsespotentiale på op til 30 %.

"Vores fremtidige mål er fortsat at sikre en bæredygtig vandforsyning til befolkningen i lokalområdet," udtaler Christian Portschy, der er adm. direktør for vandværket WVSB i Oberwart i Østrig.

"Pumpen fungerer virkelig," siger Christian Portschy. "Tallene bekræfter den store energibesparelse. Vi var ret overraskede over pumpens ydelse."

WVSB har planer om at erstatte de tre andre ældre pumper på trykforøgerlinjen med CR 95-pumper i de kommende måneder.

"Vi har opnået store energibesparelser med blot én pumpe," siger Christian Portschy. Han tilføjer, at pumpen passer godt ind i vandværkets bæredygtighedsmål, der bl.a. omfatter egen energiforsyning fra solceller som installeres på omkringliggende hustage. Takket være de 200 solcellepaneler og den nye pumpe samt det lavere energiforbrug kan WVSB nu bruge vigtigt udstyr i tilfælde af strømsvigt.

Grundfos CR 95-flertrinspumpe hos WVSB i Oberwart i Østrig. Pumpen var meget mindre end den tidligere, ældre pumpe fra et andet mærke, der blev anvendt til trykforøgning/filtrering. Kunne den klare opgaven?

"Vores fremtidige mål er fortsat at sikre en bæredygtig vandforsyning til befolkningen i lokalområdet. Jeg er meget stolt over, at vi har taget endnu et skridt på vejen mod vores vision for fremtiden, så vi kan levere denne dyrebare ressource til fremtidige generationer."

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.