Jubilæumsfonden for Grundfos blev oprettet i anledning af Poul Due Jensens 25 års jubilæum i 1970.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til foreninger og institutioner eller særlige formål, som efter bestyrelsens skøn skal have fondens støtte.Sociale og humanitære formål i nærområdet vil blive prioriteret.

Der ydes normalt ikke støtte til enkeltpersoner.

Årligt gives der støtte for i alt 700.000 – 800.000 kr. 

Der kan ansøges året rundt. En ansøgning bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes 4 gange årligt. 

Ansøgninger sendes til:

Jubilæumsfonden for Grundfos
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Att. Anne-Mette Dahl Knudsen

Eller på mail til: aknudsen@grundfos.com

Ansøgningen skal som minimum indeholde beskrivelse af projekt/formål, budget, ansøgt beløb og tidsramme samt kontaktoplysninger på ansøger. Der findes ikke en særskilt ansøgningsformular. 

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer vælges blandt Grundfos´ medarbejdere: Mogens Lindhard (Grundfos, bestyrelsesformand), Estrid Due Hesselholt, Ingermarie Due Nielsen, Torben Ømark, Ritta Søe Kastrup (Grundfos), Kurt Mikkelsen og Hans Henrik Gaardsøe. 

Sekretær/kontaktperson: Anne-Mette Dahl Knudsen – 87505801 - aknudsen@grundfos.com