90 - iGRID-temperaturzoner til fjernvarme

Fjernvarmeværkerne har udfordringer med varmetab mellem anlægget og forbrugerne. Hør, hvordan man ved at installere Grundfos iGRID-temperaturzoner i distributionsnettet kan løse disse udfordringer i fjernvarmeanlæg.

Lyt nu

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 1
Sluttid
Sluttid: 22 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret

Kursusoversigt

18:08

Få mere at vide om Grundfos iGRID-temperaturzoner til fjernvarmenet

Hør rapporten om, hvordan digitale, behovsstyrede varmezoner i et fjernvarmenet reducerer varmetab, leverer billig varme og åbner op for varmeproduktion fra vedvarende energikilder.