Forstå alarmindstillingerne for SCALA1-trykforøgeren

Et nærmere kig på de tre alarmikoner på betjeningspanelet og pumpens alarmindstillinger.

Grundfos SCALA1 trykforøger anvendes, når der skal tryk på vandet til udendørs brug.

I dette modul ser vi nærmere på de tre LED-alarm-ikoner nederst på betjeningspanelet.

Disse alarmer angiver, om der er tale om tørløb eller vandmangel, om den maksimale driftstid er overskredet, eller om der er en lækage i anlægget.

Det er værd at bemærke, at disse alarmer ikke nødvendigvis betyder, at pumpen er beskadiget. De er blot en advarsel fra pumpen til brugeren om, at der kan være problemer med anlægget, som bør kontrolleres.

Hvis tørløbsalarmen fx blinker, betyder det ikke nødvendigvis, at pumpen ikke kan levere vand.

Det kan bare betyde, at den ikke modtager vand. Lad os se nærmere på de tre alarmer.

SCALA1 har indbygget tørløbssikring, som automatisk stopper pumpen i tilfælde af tørløb.

Funktionen fungerer dog anderledes under den første spædefase, end den gør under driftsfasen.

Hvis SCALA1 ikke registrerer noget tryk og flow senest fem minutter efter at være tilsluttet en strømforsyning, aktiveres alarmen.

Under normal drift aktiveres denne alarm dog allerede 40 sekunder efter registrering af manglende tryk og flow.

Lad os nu se på funktionen maksimal driftstid
Denne kan du indstille under pumpeopsætningen i GO Remote eller aktivere det på et senere tidspunkt.

Hvis du indstiller den maksimale driftstid til 30 minutter, stopper pumpen efter 30 minutters kontinuerlig drift, og alarmen for maksimal driftstid vises på betjeningspanelet.

Desuden forhindrer denne alarm også pumpen i at køre, hvis der er tale om en lækage i anlægget. Lækager kan fx skyldes rørbrud. Endelig er der alarmen, der indikerer lækage.

Hvis der er en mindre lækage i anlægget, fortsætter SCALA1 med at starte og stoppe med jævne mellemrum.

Men hvis dette fortsætter for længe, resulterer det i cykluskørsel.

Heldigvis har SCALA1 en anti-cyklusfunktion, som du kan indstille i GO Remote.

Når denne funktion er aktiveret, kører start og stop i et fast mønster, som får pumpen til at stoppe helt, hvorefter ikonet vises på betjeningspanelet.

Hvis anti-cyklusfunktionen er deaktiveret, vises indikatoren for systemalarmer stadig på betjeningspanelet, men pumpen stopper ikke.

Du kan få mere at vide om systemalarmerne i GO Remote. Når du har fundet og afhjulpet årsagen til problemet, kan du nulstille alarmen ved enten at trykke på knappen "Reset" på betjeningspanelet, nulstille i GO Remote-appen eller aktivere den automatiske reset-funktion i GO Remote-appen.

Det var en kort præsentation af de tre alarmer for tørløb eller vandmangel, der vises på betjeningspanelet, hvis den maksimale driftstid er overskredet, eller hvis der er en lækage i anlægget.

Tak, fordi du så med.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende