Forstå SCALA1-trykforøgeren

Få en kort introduktion til SCALA1-trykforøgeren og en forståelse af pumpens betjeningspanel.

Har du behov for at øge vandtrykket til udendørs brug som fx vanding af have, drivhus, ride- og tennisbane, bilvask eller suge fra regnvandsbeholder, så er Grundfos SCALA2 det oplagte valg.

I dette modul får du først en kort præsentation af SCALA1, hvorefter du får en mere grundig gennemgang af pumpens betjeningspanel.

Lad os komme i gang.

SCALA1 er en fuldt integreret, selvansugende trykforøgerpumpe, som kan bruges til udendørs trykforøgning i private husstande og mindre beboelsesejendomme.

SCALA1 kommer som én enhed, der består af alle de komponenter, der er behov for i en moderne trykforøger.

SCALA1 benytter også Bluetooth-teknologi, så du kan kommunikere med pumpen via Grundfos GO Remote-appen.

Med Bluetooth får du mulighed for at styre pumpen efter specifikke behov.

Du kan også tilføje en ekstern 24 V digital indgang som en ekstra funktion til pumpestyring.

Det betyder, at du fx kan tilføje en niveauafbryder, hvis du suger fra en tank Vil du bruge SCALA1 til havevanding, kan du tilføje en fugtdetekteringskontakt, der giver pumpen besked om at stoppe, når det ønskede fugtniveau er nået.

En ekstern indgang giver dig ganske enkelt bedre kontrol.

Endelig tilbyder SCALA1 mulighed for at montere to pumper parallelt, hvilket gør det muligt at sætte to SCALA1-pumper til at arbejde sammen, enten i drift/standby-funktion af hensyn til sikkerheden, eller i funktionen hjælp, hvis du ønsker at øge vandmængden.

Nu, hvor vi har gennemgået de grundlæggende fordele ved SCALA1, skal vi se nærmere på pumpens betjeningspanel.

SCALA1 har det samme velkendte udseende som SCALA2, og byder på et betjeningspanel, som er let at bruge. Den mest iøjefaldende funktion er nok Grundfos Eye, som viser pumpens status.

  • Statisk grønt betyder, at der er tændt for strømmen, men motoren kører ikke, fordi der ikke er nogen efterspørgsel.
  • Roterende grønt betyder, at der er tændt for strømmen, og motoren kører, fordi en hane er åben et sted i installationen.
  • Gult betyder, at pumpen er stoppet enten via en ekstern indgang eller en kalenderfunktion, eller fordi kommunikationen med dobbeltpumpen er afbrudt.
  • Endelig betyder den røde alarm, at motoren er stoppet. Pumpen stopper automatisk for at beskytte både sig selv og installationen mod skader som fx tørløb.

Du kan få mere at vide om de forskellige signaler, og hvad de betyder, i GO Remote-appen eller i betjeningsvejledningen til SCALA1.

På SCALA1 er der kun tre fysiske knapper

  • start-/stop-knappen, der stopper pumpen
  • forbindelsesknappen, som parrer pumpen med GO Remote-appen
  • reset-knappen, der nulstiller alarmer.

De tre LED-ikoner nederst på betjeningspanelet er de tre indikatorer for systemalarmer.

Disse alarmer angiver, om

  • der er tørløb eller vandmangel
  • den maksimale driftstid er overskredet
  • der er en lækage i anlægget.

Nu har du fået en introduktion til SCALA1 og dens betjeningspanel.

Tak, fordi du så med.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende