Forstå SCALA1-trykforøgerens vælgerknap for ydeevnefunktion

Et nærmere kig på vælgerknappen for ydeevnefunktion på SCALA1, som bruges til at justere pumpens sugeevne.

Grundfos SCALA1 trykforøger anvendes, når der skal tryk på vandet til udendørs brug.

I dette modul vil vi se nærmere på funktionsvælgeren, som du bruger til at justere pumpens sugeeffekt.

Selvom SCALA1 er en plug and play trykforøgerløsning, er det stadig muligt at finjustere pumpens indstillinger, så de tilpasses den enkelte applikation.

En måde at gøre dette på er ved hjælp af funktionsvælgeren, som er placeret bag pumpedækslet.

  1. Først er der standardindstillingen selvansugende. Når denne indstilling er valgt, er spædeventilen helt åben, hvilket giver den bedst mulige ydeevne. Dette er især nyttigt, hvis du fx bruger SCALA1 til at suge vand fra en brønd eller en regnvandstank.
  2. Derefter er der lufthåndteringsfunktionen. Hvis der er meget luft i vandet på indløbssiden af installationen, er det sværere at suge vandet. Her er det en fordel at have lufthåndteringsfunktionen, fordi den åbner en ekstra lufthåndteringskanal.

På den ene side hjælper det med at fjerne luftbobler, som ellers vil kunne påvirke pumpers ydeevne.

På den anden side resulterer en lukning af ventilen i et mindre tab af ydeevne. En anden funktion er den positive indløbsfunktion. I denne funktion er selvansugning stort set deaktiveret, da du lukker helt for ventilen, og pumpen ikke længere er i stand til at suge vand.

Denne funktion bruges primært i situationer, hvor der er positivt tilløb, fx ved tilslutning til offentlig vandforsyning.

Husk altid at overholde gældende love og reglulativer ift. installationen.

En væsentlig fordel ved positiv indløbsfunktion er, at den fjerner lyden af ventilåbning og -lukning. Ved at køre i positiv indløbsfunktion er det muligt for boligejeren at fjerne denne lyd, hvis den er generende.

Her slutter præsentationen af valg af ydeevnefunktion til SCALA1.

Tak, fordi du så med.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende