Sådan udskifter du en gammel cirkulationspumpe

Lær, hvor nemt det er at udskifte en ældre cirkulationspumpe med en ALPHA2-cirkulationspumpe på dette 2-minutters kursus.

Velkommen til kurset om udskiftning af ALPHA2-pumper. I denne 2-minutters video kan du se, hvordan du udskifter en ældre pumpe med vores ALPHA2-cirkulationspumpe.

Sådan gør du

  • Sluk først den installerede pumpe, og fjern strømforsyningen. Det kan du gøre ved enten at
    trække netledningen til pumpen ud eller slukke for strømmen på det relevante panel. Sluk også kedlen i varmeanlæg
  • Isoler derefter pumpen ved at lukke dens to lukkeventiler
  • Du kan nu fjerne den gamle pumpe fra rørføringen. I dette eksempel fjerner vi hele pumpen – men i nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at fjerne pumpehovedet
  • Monter de medfølgende pakninger, og sørg for, at ALPHA2 er monteret korrekt, inden pumpens forskruninger spændes
  • Åbn lukkeventilerne igen, når du er færdig. Herved fyldes pumpen med vand – og du får tid til at samle ALPHA2-stikket
  • Start ALPHA2. Den fabriksindstillede reguleringsform AUTOADAPT er den mest effektive funktion i mere end 80 % af alle anlæg, men ALPHA2 giver dig valget mellem ni andre reguleringsformer, hvis dit anlæg stiller særlige krav

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 2
Sluttid
Sluttid: 8 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær