Introduktion til aircondition

Introduktion til aircondition

Få en introduktion til de forskellige komponenter i et airconditionanlæg og til de reguleringsformer, der er optimale i de enkelte tilfælde.

Det er vigtigt at forstå, hvilken virkning de forskellige reguleringsformer har i et aircondition-anlæg, da man både reducerer energiforbruget og opnår store besparelser ved at vælge den rigtige reguleringsform. Besparelserne opnås, når flowet og løftehøjden og dermed også energiforbruget reduceres.

EKSEMPEL - TYPISK AIRCONDITION-ANLÆG
Det anlæg, vi har valgt som eksempel, er et anlæg med variabelt flow og køleenhed til konstant flow.
Det består af et køletårn og en primær pumpe.
Hver enhed kører på sin egen pumpe, og for hver pumpe er der desuden mulighed for en eller flere reguleringsformer.

Reguleringsformerne er

 • Sekundære pumper
 • konstantkurveregulering og et antal køleforbrugere, som påmonteres blandesløjfer, i dette tilfælde:
  • konstanttrykregulering
  • køleflader
  • beregnet proportional differenstrykregulering
  • kølelofter målt proportional differenstrykregulering
  • og lamelvarmevekslere.

        Derudover er der yderligere tre enheder i anlægget, nemlig:

 • Trykholderanlæg
 • Varmegenvindingssystem
 • Temperaturregulering