En introduktion til ALPHA2-reguleringsformer

Lær mere om de 10 reguleringsformer i ALPHA2, herunder om fast pumpehastighed, konstant og proportionalt tryk samt AUTOADAPT, den mest avancerede reguleringsform.

I det følgende gennemgår vi de 10 reguleringsformer, der er tilgængelige med den nye ALPHA2-pumpe. Vi begynder med de mest grundlæggende reguleringsformer – de faste hastigheder – inden vi fortsætter til konstant tryk og proportionalt tryk. Endelig forklarer vi brugen af og fordelene ved ALPHA2's mest avancerede reguleringsform - AUTOADAPT.

FASTE HASTIGHEDER
De mest grundlæggende reguleringsformer i ALPHA2 er de faste hastigheder.

  • Hvis disse vælges, kører pumpen med konstant hastighed – enten lav, middel eller høj. Det giver det mest klassiske forhold mellem pumpens løftehøjde – evnen til at løfte væske til en bestemt højde – og dens flowhastighed – evnen til at transportere mediet hurtigt.
  • Hvis der er behov for at transportere et medie meget hurtigt ved en fast hastighed, mister man næsten al styrken – og hvis mediet næsten ikke er i bevægelse, bruger pumpen alle sine kræfter på at sørge for bevægelse.
  • Disse reguleringsformer er gammeldags, men ikke desto mindre er de til tider stadig de mest effektive alternativer i forbindelse med nogle få specialapplikationer, fx i nogle enstrengede anlæg, i anlæg med trevejs-bypass-ventiler eller ved opvarmning af varmtvandstanke i anlæg med fastbrændselskedler.
  • Bemærk også, at du aldrig må bruge reguleringsformer med fast hastighed i anlæg med termostatisk styrede radiatorventiler.

KONSTANT TRYK

  • Med de tre reguleringsformer med konstant tryk – I, II og III – opretholder ALPHA2 det samme flow – lavt, middel eller højt tryk – i anlægget uanset forbruget.
  • Det gør det muligt for pumpen at "spare kræfter" – hvilket især er nyttigt, når mediet bevæger sig langsomt gennem anlægget.
  • Konstant tryk foretrækkes til gulvvarme, men bruges også lejlighedsvist i termostatstyrede radiatorventilanlæg med automatiske bypass-ventiler.

PROPORTIONALT TRYK

  • Med udgangspunkt i de tre former for proportionaltrykregulering kan vi se nærmere på pumpens mere avancerede reguleringsformer.
  • Proportionalt tryk betyder blot, at trykket følger forbruget – pumpen bliver "stærkere", når flowet er højt, og "svagere", når flowet er lavt.
  • Det giver en bedre virkningsgrad og er ideelt til tostrengede anlæg med termostatisk styrede radiatorventiler og dermed altså til de fleste varmeanlæg i private hjem. Men proportionalt tryk er kun starten, for nu er vi nået til Grundfos' egen reguleringsform - AUTOADAPT.

        AUTOADAPT
        AUTOADAPT er baseret på fordelene ved proportionaltrykregulering og er udviklet af Grundfos til brug i tostrengede anlæg. Erfaring viser, at AUTOADAPT er den mest effektive reguleringsform i mere end 80 % af alle de anlæg, som en ALPHA2 kan anvendes i. Og det er grunden til, at AUTOADAPT er en intelligent reguleringsform, som analyserer varmeanlægget startende fra et fabriksindstillet driftspunkt på en proportionaltrykkurve i midten af AUTOADAPT-området.

        I løbet af nogle få dage indsamler AUTOADAPT alle tilgængelige data om varmeanlægget baseret på termostataktiviteterne, herunder hvornår og hvor meget det bruges. Og hvis der er en bedre og mere effektiv måde at opvarme kundens bolig på, finder AUTOADAPT selv det rigtige driftspunkt og den optimale proportionaltrykkurve.

        AUTOADAPT er standardindstillingen i ALPHA2 og den anbefalede reguleringsform til mere end 80 % af alle applikationer. Skulle du alligevel få brug for at skifte reguleringsform på ALPHA2, sker det ved hjælp af en enkelt knap. Du skal bare trykke flere gange på hjemknappen, indtil den ønskede reguleringsform er valgt.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær