Introduktion til mekanisk og digital dosering i offentlig forsyning og industri.

Hør om fordelene ved digital dosering i opgaver med forskellig kompleksitet og om, hvordan digital dosering anvendes i offentlig forsyning og industri.

I industriel forstand er definitionen af dosering tilførsel af kemikalier til en procesvæske. I modsætning til en enkelt dosis er dosering det at administrere flere doser i bestemte tidsintervaller i løbet af en dag. På dette kursus ser vi nærmere på, hvad dosering er, hvorfor dosering er vigtig, og hvordan en nyere form for dosering – digital dosering – giver en række fordele i forhold til den mere traditionelle måde at dosere på.

Men før vi ser nærmere på traditionel og digital dosering, vil vi hurtigt gennemgå, hvad dosering kan bruges til.

Dosering bruges inden for offentlig forsyning og industri, herunder ifm. vandforsyning, industrielt procesvand, vand- og spildevandsrensning og i erhvervsbygninger.

Derudover bruges det i processer med desinfektion, kemidosering og filtrering.

Fælles for disse applikationer og processer er, at vandet skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at det bliver ved med at have den rette kvalitet. Og det er her, dosering kommer ind. Når vandkvaliteten er blevet kontrolleret, kan der tilføres kemikalier for at opnå den nødvendige vandkvalitet.

Traditionelt er måden at håndtere dette på ved at tilføre kemikalier til processen, når det er nødvendigt – typisk baseret på en simpel on/off-trigger. Når pumpen modtager signalet, pumper den kemikalier i en konstant, foruddefineret volumen. Denne metode er typisk for mekanisk dosering. Og selvom den har sine fordele,  giver den også en række udfordringer.

En ulempe ved mekanisk dosering, når den installeres uden en dyr frekvensomformer, er dens manglende evne til at levere et variabelt, dynamisk flow, der opfylder behovene i forskellige applikationer. Det øger ikke kun driftsomkostningerne, men medfører også spild af kemikalier. Heldigvis er der en løsning på det: Digital dosering

Digitale doseringspumper fra Grundfos har et højt turn-down-forhold, hvilket betyder, at flere pumpeapplikationer kan dækkes med færre pumpevarianter. Det gør, at pumperne nemt kan sættes op til at håndtere andre opgaver med forskellige flowkrav og derigennem levere et dynamisk flow, der er afstemt efter de aktuelle behov. Digital dosering automatiserer hele processen.

En intelligent doseringspumpe er den ideelle løsning til doseringsopgaver med alle former for kompleksitet, da den gør doseringsprocesserne præcise, pålidelige og omkostningseffektive. Lad os se nærmere på, hvordan digital dosering giver brugerne nye muligheder og fordele.

Først og fremmest er doseringsnøjagtigheden langt større ved digital dosering end ved mekanisk dosering. Og det gælder, uanset om vi har at gøre med store eller små doseringsmængder. Det betyder, at der er en enorm reduktion i spild af kemikalier, da den nødvendige dosering nærmest kan måles til perfektion.

For det andet er det med digital dosering ikke længere nødvendigt at ændre slaglængden. Det bidrager ikke kun til en forbedret doseringsnøjagtighed, men betyder også, at sugekapaciteten forbliver upåvirket. Og det bringer os til næste punkt.

Ved mekanisk dosering ændres sugekapaciteten, når man reducerer slaglængden: jo kortere slaglængde, jo mindre sugekapacitet. Og det medfører problemer med viskøse væsker, sugehøjden og installationen. Men på grund af den interne regulering af slaghastigheden, der er implementeret i digital dosering, kører doseringen med en jævn, kontinuerlig hastighed, og det gør det unødvendigt at ændre slaglængden. Derfor er de førnævnte problemer ikke aktuelle ved digital dosering.

Et andet problem, der blev udryddet ved introduktionen af digital dosering, er risikoen for luftlommer. Kort sagt opstår der en luftlomme, når doseringshovedet fyldes med gas, som komprimeres og udvides i henhold til membranens bevægelse. Og det resulterer i, at væsker ikke fortrænges. I en mekanisk doseringsproces ville dette medføre problemer med afgassende væsker – som f.eks. natriumhypochlorit. Derudover kan det føre til, at driften må standses, for at pumpen kan primes. Men takket være den måde, digital dosering håndterer afgassende væsker på, er dette ikke længere et problem.

En anden fordel ved digital dosering er de lave installationsomkostninger, da behovet for komponenter som pulsationsdæmpere og flowmålere er minimeret. Og det gør service og vedligeholdelse billigere.

Endelig er der pålideligheden. Digital dosering er ekstremt pålidelig. Det giver en mere jævn og problemfri drift og dermed et reduceret behov for service og vedligeholdelse.

Nu, hvor vi har været igennem alle fordelene ved digital dosering, er det tid til en sammenfatning: Digital dosering er meget mere nøjagtig end mekanisk dosering og medfører både reduceret spild af kemikalier og besparelser på energiregningen.

Digitale doseringssystemer indstiller slaghastigheden internt, hvilket gør det unødvendigt at justere slaglængden og slagfrekvensen. Doseringssystemet er billigere at installere, da det har færre komponenter. Og endelig fungerer digital dosering fejlfrit ved både små og store mængder.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 2
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret