Sådan optimerer du digital dosering med FlowControl Measurement

Få mere at vide om FlowControl Measurement-sensoren og de fordele den kan give dig ved f.eks. at aktivere intelligent styring af flowet i dit anlæg.

Implementeringen af digital dosering var et stort skridt fremad i forhold til at forbedre nøjagtigheden i doseringssystemer. I dette kursus vil vi se nærmere på nøjagtig måling af flow og fortælle om fordelene ved FlowControl Measurement – eller FCM, som vi også kalder det.


Kort sagt tilbyder FCM intelligent måling af flow. En flowkontrol-målesensor er indbygget i det digitale doseringssystem for at hjælpe med at give en bedre og mere nøjagtig måling af flow.

FCM-modulet er en flowmåler med positiv fortrængning og indbygget tryksensor. Det fortæller pumpen helt nøjagtigt, hvor stor en mængde kemikalier der pumpes ved hvert slag. Denne indbyggede sensor kan måle flow på stort set samme måde som en ekstern fortrængningsflowmåler, og gør dermed sidstnævnte overflødig. Men det vender vi tilbage til senere.

Det er ganske nemt at forstå, hvordan det fungerer i praksis. Først skal doseringshovedet fyldes. Derefter skal væsken komprimeres. Efter disse to trin kan man måle volumen fra doseringshovedet. Så simpelt er det. Og takket være det intuitive display kan du altid holde styr på slagpositionen og væskemængden i doseringshovedet.

Med inddragelsen af FCM åbner du op for en verden af nye fordele, der alle bidrager til at forbedre den overordnede drift. Lad os dykke ned i det og se nærmere på nogle af fordelene og ulemperne ved at bruge FCM.

Implementering af FCM-funktionen muliggør ikke kun intelligent processtyring i selve pumpen, men giver også mulighed for at detektere eventuelle flowafvigelser i systemet og sende en alarm, hvis noget ikke er, som det skal være. På den måde kan du hurtigt reagere på potentiel slitage i dit anlæg. Men det er langt fra det hele! Den reagerer også på andre fejl, som f.eks. kavitation og rørbrud, og den slukker automatisk for anlægget, når der opdages alvorlige fejl.

Hvis pumpens tryk eller flow er ustabilt, stabiliserer den sig desuden automatisk for at opretholde en ensartet ydeevne. Dette er enormt fordelagtigt, da det reducerer kemikaliespildet og derfor også omkostningerne til kemikalier.

Som en ekstra bonus har nogle pumper i Grundfos SMART Digital Range AutoFlowAdapt, som lader pumpen tilpasse sig flow- og trykændringer automatisk, hvilket medfører markant større driftssikkerhed..

Integreret intelligens gør imidlertid mere end at forbedre driftssikkerheden. Som tidligere nævnt overflødiggør den intelligente styring i pumpen eksterne flowmålere og lignende måleapparater. Og det, at de bliver unødvendige, giver en række fordele i sig selv, hvoraf den mest indlysende er en stor reduktion i installationsomkostningerne takket være besparelser på ekstra komponenter.

Derudover gør flowmålingfunktionerne det muligt for pumpen at opdage og rette fejl – ikke kun i selve pumpen, men også i de tilsluttede rør. Det gør det muligt for pumpen at registrere problemer som kavitation, lækage og overtryk, der kan føre til potentielt farlige situationer.

Desuden nedbringer det omkostningerne til reparationer og reservedele, fordi det er nemmere at finde problemet, og fordi der er færre komponenter at bekymre sig om. Den indbyggede overvågning og kontrol og den selektive fejldiagnose bidrager derudover til systemets driftssikkerhed, hvilket gør vedligeholdelse, fejlfinding og styring enklere.

Lad os kort gennemgå fordelene ved FCM en gang til. FCM muliggør intelligent styring inde i selve pumpen, hvilket øger driftssikkerheden. FCM tilpasser automatisk flowet eller trykket i henhold til ændringer i anlægget. FCM's integrerede flowmålere gør eksterne flowmålere overflødige. Det reducerer antallet af komponenter og medfører dermed store besparelser på installationsomkostningerne – og på omkostningerne til vedligeholdelse og reservedele.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 2
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret