Årsager til lavere pumpeydelse

<
>

Årsager til fald i virkningsgrad
Fald i pumpers virkningsgrad kan skyldes følgende årsager:

 • Kavitation
 • Vandslag
 • Slitage fra sand og andre slibende materialer i vandet
 • Dårlig strømforsyning
 • Ændringer i flow eller løftehøjde

KAVITATION

 • Kavitation er luftbobler, der hurtigt dannes og brister i vandet, når det bevæger sig gennem pumpen.
 • Kavitation er et fænomen, som skyldes kogende vand. Vandet kan koge lokalt, fordi trykket falder lokalt. Det er dog ikke det kogende vand, der forårsager skader på pumper. Skaden sker, når vandet skifter form fra damp til vand.
 • Dampboblerne i vandet imploderer og forårsager støj. Dette efterfølges af en kraftig mekanisk påvirkning.
 • Kavitation er et alvorligt problem, der skal løses, når du arbejder med pumper. Dette forårsager grubetæring på løberen og pumpehuset, hvilket kan forringe pumpens ydelse markant.

VANDSLAG

 • Vandslag kan forekomme, når der strømmer vand i et rør, og en ventil lukkes for hurtigt.Jo længere røret er, desto større er virkningen.
 • Vandslag opstår, fordi vand ikke kan komprimeres. Dette fænomen kan sammenlignes med et langt tog i bevægelse, der kræver tid for at standse helt. Hvis toget bliver tvunget til at standse pludseligt, kan det have alvorlige følger.
 • Vandslag kan identificeres som en kraftig støj som banken på rørene.
 • Vandslag kan ødelægge pumpen, rørene, ventilerne og andre komponenter i anlægget.

Sådan undgås vandslag
1. Indfør en beholder, fx med luft, i rørinstallationen. Da luft kan komprimeres, kan energien i strømmende vand absorberes af luftmængden.
2. Indfør softstart og softstop af pumpen. Hvis pumpen er forsynet med en frekvensomformer (VFD), kan det have indstillinger for softstart og softstop.        Da VFD'er er gode til at regulere pumpeydelsen, er de den anbefalede metode til at undgå vandslag.

SLITAGE FRA SAND OG ANDRE SLIBENDE MATERIALER
Sand kan helt ødelægge en pumpe med tiden. En korrekt konstrueret boring producerer ikke sand i betydelige mængder. Hvis brønden derimod ikke er konstrueret korrekt, fortsætter den med at producere sand, så længe den er i drift. Den eneste måde at undgå, at der kommer sand ind i pumpen, er effektiv filtrering inden pumpens tilgang.

DÅRLIG STRØMFORSYNING
Dårlig strømforsyning kan ødelægge den elektriske motor i en pumpe og skyldes typisk følgende årsager:

 • Over- eller underspænding op til 10%
 • Faseubalance op til 3% afvigelse mellem fasespænding
 • Strømspidser forårsaget af andet udstyr, der startes eller stoppes, eller fra brug af frekvensomformere op til 800 V

Grundfos tilbyder en særlig overbelastningsbeskyttelse, der kan løse disse problemer.

HØJE TEMPERATURER
Høje temperaturer kan forekomme, når den omgivende temperatur er for høj eller kølingen ikke er tilstrækkelig. Normalt har elektriske motorer den maksimale omgivelsestemperatur, der er angivet på typeskiltet. For at undgå overophedning må motoren ikke overstige denne maksimale omgivelsestemperatur.

Dykpumpemotorer afkøles af det vand, der pumpes. Hvis vandet ikke udskiftes hurtigt, vil det langsomt opvarmes og overstige den maksimale tilladte temperatur for denne motor.

 • Nogle pumpemotorer har indbyggede temperatursensorer, som kan stoppe motoren, hvis den overstiger en forudindstillet temperatur.
 • Andre pumpemotorer kræver en separat signalledning til at overføre temperatursignalet til en temperaturbeskyttelse.
 • Grundfos-dykmotorer har indbygget temperaturtransmittere, som sender et signal til en overjordisk beskyttelsesenhed uden ekstra kabler. Dette gør installationen meget nem.

GENEREL OVERBELASTNING
En generel overbelastning af pumpen og motoren kan bevirke, at temperaturen i motoren stiger. Temperaturstigningen kan i sidste ende ødelægge motoren.
Det er vigtigt at installere en god overbelastningsbeskyttelse, fx MP 204. Enheden MP 204 kan beskytte pumpen mod alle mulige forstyrrelser, der kan forekomme, herunder overtemperatur.