8 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

36 - Grundlæggende pumpeteori og pumpetyper

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 3 af 8 Grundlæggende

3 Hvad er den væsentligste ulempe ved centrifugalpumper?

Spørgsmål 4 af 8 Grundlæggende

4 Hvilken type pumpe har normalt IKKE en radial løber?

Spørgsmål 6 af 8 Grundlæggende

6 I en pumpekurve vises løftehøjde, effektforbrug, virkningsgrad og NPSH som en funktion af…

Spørgsmål 8 af 8 Grundlæggende

8 Hvor stor en del af verdens samlede vandmængde er ferskvand?

Spørgsmål 8 af 8 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 36 - Grundlæggende pumpeteori og pumpetyper

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 36 - Grundlæggende pumpeteori og pumpetyper test denne gang

Correct
01.
Q: What makes semi-axial flow impellers different from axial flow impellers?
A: They subject the fluid to a degree of radial flow
Correct
02.
Q: Hvad viser QH-kurven?
A: Løftehøjde ved et givent flow
Correct
03.
Q: Hvad er den væsentligste ulempe ved centrifugalpumper?
A: De er ikke selvansugende
Correct
04.
Q: Hvilken type pumpe har normalt IKKE en radial løber?
A: Spildevandspumper
Correct
05.
Q: Sanitære pumper anvendes inden for…
A: Føde- og drikkevareindustrien
Correct
06.
Q: I en pumpekurve vises løftehøjde, effektforbrug, virkningsgrad og NPSH som en funktion af…
A: Flow
Correct
07.
Q: Hvad er de to hovedpumpetyper overordnet set?
A: Positive fortrængningspumper og centrifugalpumper
Correct
08.
Q: Hvor stor en del af verdens samlede vandmængde er ferskvand?
A: 3.5%