Almindelige problemer med husholdningsspildevand i forbindelse med specifikke applikationer

Få indsigt i unikke applikationsproblemer i scenarier for husholdningsspildevand. Og lær, hvordan du kan afhjælpe udfordringerne ved hjælp af Grundfos-løsninger.

I dette modul gennemgår vi to almindelige problemer med husholdningsspildevand i relation til specifikke applikationer. 

Vi kommer ind på problemer med:
* Lugtgener fra spildevandssystemer.
* Støjende spildevandsinstallationer.
Du får mere at vide om årsager og virkninger, og hvordan du løser udfordringerne ved hjælp af løsninger fra Grundfos. 

Lad os komme i gang.

Vi begynder med lugtgener fra spildevandssystemer,
Spildevandssystemer kan nogle gange lugte ubehageligt.

Det kan betyde, at boligejere:
* Ofte må have teknikere ud for at finde årsagen.
* Ikke bruger kælderrum på grund af vedvarende lugtgener.

Lugtgener fra spildevandssystemer opstår ofte, når:
* Der er en åben pumpebrønd.
* Pumpebrønde, som normalt er placeret i kældre, er ikke altid forseglede og kan have utætte låg, så lugten kan slippe ud.

Overdimensionerede tanke kan medføre, at spildevand opbevares for længe, før det tømmes ud, hvilket også kan give lugtgener. Dårlig ventilation og luftgennemstrømning gennem pumpestationer kan også øge sandsynligheden for dårlig lugt.

Spildevandssystemet indeholder ingen aktive kulfiltre.

For at sikre, at dine kunder ikke skal opleve lugtgener, anbefaler vi, at du anvender Grundfos-løsninger: MULTILIFT og LIFTAWAY B leveres med en lufttæt og lugtsikker opsamlingstank.

De skal tilsluttes et udluftningsrør, der gør det muligt for lugte at slippe ud fra taget.

Til installationer, hvor tagudluftning er vanskelig, kan du bruge en 2-vejs udluftningsventil med kulfilter.

Du skal dog være opmærksom på lokale regler og standarder. SOLOLIFT2 leveres med integrerede kulfiltre, som fjerner dårlig lugt.

Installation eller brug af en af disse løsninger kan hjælpe boligejere med at:
* Reducere omkostningerne til servicebesøg.
* Forøge værdien af deres bolig.
* Udnytte deres kælderrum uden at opleve lugtgener.

Vi går nu videre til næste almindelige problem med husholdningsspildevand: Spildevandssystemer kan nogle gange være støjende og generende for beboerne.

Dine kunder har måske oplevet: 
* Boblelyde.
* Vibrationer.
* Rasle- eller bankelyde.
* Vandslag.
* Støjende pumper.

Støjende installationer kan forekomme, når: udluftningsrørene er underdimensionerede.

flere sanitære installationer anvendes samtidigt, fordi der kan opstå et midlertidigt vakuum i de underdimensionerede udluftningsrør. et vakuum i røret presses ud af vandlåsene, så der opstår boblelyde.

Spildevandssystemer blokeres: Når ventilations- og afløbsrør stoppes til, forstyrres pumpeprocessen, hvilket giver lange driftstider eller hyppige starter/stop, hvilket skaber støj- og lugtgener.

Installationerne er udført forkert.

Vandslag, bankelyde eller klappende lyde forekommer ofte, når en forkert designet kontraventil lukker. Vandslag kan også forekomme, hvis rørene ikke er fastgjort korrekt,

eller kontraventiler er installeret forkert. Fejlinstallerede pumper kan også forårsage uønsket støj og vibrationer.

En pumpe kører for ofte eller for længe. En pumpe, der kører konstant eller hele tiden tændes og slukkes, vil give støjgener. Disse tegn tyder på, at den kan være forkert dimensioneret.

Pumpeteknologien er forældet.

Systemer med ældre pumper eller grinder-pumper kan ofte være mere støjende end systemer med nyere pumpevarianter.

For at sikre, at dine kunder ikke oplever støjgener, anbefaler vi, at du anvender Grundfos-løsninger:

SOLOLIFT2 har fleksible tilslutninger, som absorberer støjende vibrationer.

Bemærk, at SOLOLIFT2-løftestationerne støjer, når de kværner under drift, og at dette kører parallelt med toiletskyllet.

MULTILIFT er støjsvag i drift takket være en soft-close-kontraventil og fleksible tilslutninger.

Denne løsning er ofte installeret i bryggers, hvilket reducerer støjgenerne.

LIFTAWAY B er designet til installationer i støjdæmpende gulvbrønde.

CONLIFT1 er specielt designet til støjsvag drift, når den installeres under eller ved siden af kondenskedler.

Installation af en af disse løsninger kan hjælpe boligejere med at:

Forbedre komforten indendørs.

Spare penge på unødvendige servicebesøg.

Det var modulet om de mest gængse udfordringer ved husholdningsspildevand i relation til specifikke applikationer. Tak, fordi du så med.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær