Hvad er energioptimering, og hvorfor er det vigtigt? 

Få mere at vide om de mange fordele ved energioptimering, og hvordan det kan reducere dine omkostninger og din miljøbelastning.

Vigtigheden af energioptimeringer

Pumper tegner sig for 10% af verdens elforbrug. 

Dette svimlende tal skyldes primært, at mange pumper er slidte eller forkert dimensionerede og derfor spilder store mængder energi. 

I dette korte modul vil du høre mere om energioptimeringer, og hvilke fordele det har. Ineffektive pumper spilder energi, og derfor er energioptimeringer afgørende for at spare energi og reducere miljøpåvirkningen.

Undersøgelser viser, at der i gennemsnit kan spares 15.725 kWh pr. pumpe. Det svarer til ca. 10.000 kr. pr. pumpe! For at sætte det lidt i perspektiv svarer det til den årlige CO2-udledning fra tre biler. 

Pumpeoptimeringer er godt for miljøet og kan samtidig spare masser af penge.  Lad os se nærmere på det.

Som vi nævnte i starten, skyldes ineffektivitet ofte, at pumpen er forkert dimensioneret. Men hvorfor er den det?

Nogle ingeniører anvender en sikkerhedsmargen for at kompensere for usikkerheder i designprocessen. Problemet er, at forkert dimensionerede pumper øger omkostningerne til energi og vedligeholdelse. Hvilket bringer os videre til næste punkt.

Energiomkostningerne udgør hele 85% af de samlede omkostninger i hele pumpens levetid. Og service- og vedligeholdelsesomkostningerne udgør 10%.

Så selvom en forkert dimensioneret pumpe kan give en sikkerhedsmargen, betyder det også, at pumpen ikke fungerer optimalt, og det har stor indflydelse på din energiregning.

Lad os sammenfatte det, vi har lært om energioptimeringer.

For det første kan pumpeoptimeringer både give en lavere energiregning og spare masser af penge.

For det andet kan energioptimerede pumper reducere miljøpåvirkningen og dermed være med til at bekæmpe klimaforandringerne.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende