Sådan bruger man Grundfos GO Remote i en ALPHA3-installation

I denne opgave vil vi tage et kig på GO Remote og GO Balance-appen fra et praktik perspektiv og vise, hvordan de fungerer.

De brugervenlige Grundfos-apps GO Remote og GO Balance kombineret med ALPHA3-pumpen med Bluetooth-kommunikation gør opsætning og overvågning af pumpen samt indregulering af varmeanlæg nemmere end nogensinde før. Det giver dig flere forretningsmuligheder og endnu mere tilfredse kunder.

Sådan gør du

 • Installer GO Remote-appen på din smartphone eller tablet. Du henter den i AppStore eller Google Play
 • Forbind GO Remote med pumpen
 • Åbn appen og vælg Bluetooth-forbindelsen
 • Tryk derefter på Bluetooth-knappen på selve ALPHA3-pumpehovedet, hvorefter pumpedata indlæses i appen

Når du forbinder ALPHA3 med GO Remote for første gang, bliver du automatisk ledt gennem opsætningsguiden. Her skal du vælge, om installationen befinder sig i et privat hjem eller i en erhvervsbygning.

Derefter vælger du, om der er tale om en indregulering eller en manuel opsætning. (Tommelfingerreglen er, at indreguleringsopsætning anvendes til private hjem, mens den manuelle opsætning anvendes til erhvervsbygninger.)

I dette emneområde fokuserer vi udelukkende på private hjem og guider dig gennem både indreguleringsopsætning og manuel opsætning.

Indreguleringsopsætning vs manuel opsætning

 • Indreguleringsopsætningen involverer indregulering via GO Balance-appen
 • Ved en manuel opsætning er det dig som installatør, der skal vælge den bedst egnede reguleringsform til den aktuelle applikation. Den manuelle opsætning omfatter ikke indregulering

Indreguleringsopsætningen

Forestil dig en situation, hvor en ALPHA3 er installeret i et radiatoranlæg, og du vil indregulere varmesystemet for at øge komforten i hjemmet og som potentielt vil spare penge for den pågældende boligejer.

Så snart du vælger en indreguleringsopsætning, åbner GO Balance, og du er klar til at påbegynde indreguleringen. Hvis appen ikke er installeret, bliver du bedt om at åbne AppStore eller Google Play og installere appen derfra.

Det tager ca. 2 timer

Du skal bare følge trinene gennem appen, så kan du indregulere et anlæg på cirka to timer. Efter indreguleringen indstiller appen automatisk pumpen til den anbefalede reguleringsform.

For at dokumentere indreguleringen kan du også generere en rapport fra appen og dele den med din kunde.

Manuel opsætning

Forestil dig et andet scenarie. Du vil gerne sætte en pumpe op i et gulvvarmeanlæg. Det kræver et specifikt konstanttryk på 5,8 m. Derfor skal du vælge den manuelle opsætning.

Når du har valgt manuel opsætning, kan du vælge den reguleringsform, pumpen skal køre med.

Vælg mellem 6 forskellige tilstande

 • Radiatortilstand
 • Radiator- + gulvvarmetilstand
 • Konstanttrykkurve
 • Gulvvarmetilstand
 • Proportionaltrykkurve
 • Konstant kurve

Hvis du vælger konstant tryk, proportionalt tryk eller konstant kurve, kan du tilpasse kurven efter dine behov. Det betyder, at du kan indstille pumpen til et bestemt sætpunkt.

Ved konstanttrykkurve og proportionaltrykkurve kan sætpunktet vælges et vilkårligt sted mellem minimum- og maksimumkurven i intervaller på 0,1 m. Ved konstant kurve kan opsætningen vælges et vilkårligt sted mellem minimum- og maksimumkurven i intervaller på 1 %. Vi vælger det konstante tryk, og da dette gulvvarmeanlæg kræver et konstant tryk på 5,8 m, justerer vi sætpunktet ved at trække kurven til det rigtige sætpunkt.

Dashboardet

Her får du hurtig adgang til pumpeindstillinger som reguleringsform, driftstilstand og sætpunkt. Grundfos Eye angiver den aktuelle alarmstatus, og du kan aflæse data om fx det aktuelle strøm- og effektforbrug.

På dashboardet kan du også finde menuerne

 • Status
 • Indstilling
 • Planlægning
 • Alarmer og advarsler 
 • Hjælp

Du kan til hver en tid overvåge dine pumpedata i statusmenuen, ligesom du også altid kan slå vigtige ydelsesdata op.

Menuerne

Indstillinger
Her får du overblik over alle indstillinger for pumpen, og har mulighed for at ændre dem, hvis det er nødvendigt. Det er også her, du finder tilgængelige firmwareopdateringer.

Planlægning
Her kan du indstille pumpen til at køre efter en specifik plan og aktivere sommertilstanden som beskrevet i emneområde 2.

Alarmer og advarsler
Her viser en log over fejl, der er registreret på pumpen siden installationen. Hvis pumpen skal nulstilles efter en fejl, kan dette gøres i appen eller ved at trykke på power/flow-knappen.

Hjælp

 • Hjælp til pumpeopsætning
 • Rådgivning ved fejl
 • Aktivering af pumpeudluftning

I driftstilstand har du mulighed for at starte pumpen, stoppe pumpen eller indstille den til at køre efter den maksimale eller den minimale ydelseskurve. Når du har afsluttet opsætningen af ALPHA3, starter du pumpen ved at trykke på Normal. Inden du forlader pumpen, har du mulighed for at generere en rapport, der dokumenterer pumpeinstallationen. Du kan dele rapporten med boligejeren.

Til sidst skal du afbryde forbindelsen fra GO Remote-appen til pumpen. Det gør du ved at trykke på ikonet for afbrydelse af forbindelsen i bunden af dashboardet. Herefter slukkes ikonet for trådløs forbindelse.

Opsummering

Vi har gennemgået følgende:

 • GO Remote-appen sammen med ALPHA3-pumpen
 • GO Remote er nem at bruge takket være opsætningsguiden og det brugervenlige dashboard
 • Du kan vælge mellem indreguleringsopsætning eller manuel opsætning uden indregulering
 • Dashboardet giver et komplet overblik over den aktuelle status

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende