Sådan sikrer du konstant høj virkningsgrad for vandindvindingsapplikationer

Find de mest almindelige årsager til tab af virkningsgrad, og se, hvordan du undgår dem.

Pumpens ydelse i applikationer til vandindtag ændrer sig uundgåeligt over tid. I det følgende introducerer vi dig til de mest almindelige årsager til tab af virkningsgrad og giver dig en viden om, hvad du kan gøre for at undgå dem.   

OVERVÅGNING
Den eneste rigtige måde at kende status for din pumpes tilstand på er at overvåge den.

 • Overvågning kan være en manuel inspektion en gang imellem eller på bestemte tidspunkter.
 • Den mest effektive overvågningsmetode er dog ekstern online overvågning, som kan indstilles med advarsler og alarmer.
 • På den måde kan der hurtigt skrides ind, hvis pumpedata bevæger sig i den forkerte retning, eller noget kræver øjeblikkelig afhjælpning.

ÅRSAGER TIL DALENDE VIRKNINGSGRAD
De mest almindelige årsager til, at en pumpes virkningsgrad falder, er:

 1. Ændringer i vandbehovet
 2. Ændringer i det statiske vandspejl
 3. Friktionstab i anlægget
 4. Eller hvis pumpen er slidt.

Lad os kigge på dem enkeltvis for at finde ud af, hvordan problemerne håndteres.  

1. Ændring i vandbehov
En ændring i vandbehovet kan skyldes, at flere forbrugere sluttes til anlægget, eller at eksisterende forbrugere fjernes.
Ændringerne betyder, at pumpen ikke længere kører med højeste virkningsgrad – fx fordi der kræves større flow, og trykket derfor falder.

 • Én løsning er at udskifte pumpen med en pumpe, der er dimensioneret til de rigtige behov. Dette sparer penge på elregningen og giver dig bedre pumpeydelse.
 • En anden løsning er at installere en frekvensomformer, som automatisk tilpasser pumpeydelsen via hastighedsregulering, så den matcher behovet, og sikre, at pumpen altid kører med den højeste virkningsgrad. Hvis vandbehovet stiger, kan det også overvejes at konstruere en ekstra brønd.

2. Ændring i statisk vandspejl
Lad os kigge på det statiske vandspejl. Hvis det statiske vandspejl falder, ændres trykbehovet også. Pumpen skal simpelthen løfte vandet højere for at kompensere for faldet i det statiske vandspejl – hvilket reducerer trykket.

Hvis det statiske vandspejl falder, vil pumpen med tiden ikke være i stand til at opfylde trykbehovet og skal derfor udskiftes.

Nogle gange kan en frekvensomformer være en alternativ løsning, fordi den gør pumpen i stand til at køre med en lidt højere hastighed. Bemærk dog, at en højere hastighed øger belastningen af motoren, så sørg altid for, at der er tilstrækkelig overskydende effekt i motoren til at køre med den nødvendige hastighed.

3. Friktionstab i rørene
Pumpens virkningsgrad kan også reduceres på grund af friktionstab i rørene, når der over tid aflejres kalk i dem.
Det er umuligt at undgå kalkaflejringer, og i meget alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at rense eller udskifte rørene.

Der findes dog en anden og mere langsigtet løsning, hvis der tages højde for udfordringen tidligt i konstruktionen af brønden.
Ved at bruge flexslanger i stedet for traditionelle rørledninger vil kalkaflejringerne i den fleksible slange blive brudt, hver gang pumpen starter, da slangen automatisk udvider sig lidt, når den sættes under tryk.

4. Slitage
Endelig er der problemet med slitage. Pumper kan køre uden problemer i mange år, hvis vandet er rent og fri for sand og andre slibende partikler. Men hvis en brønd fortsætter med at producere sand, slides pumpen hurtigere end normalt. Hvor hurtigt er umuligt at sige, men i sidste ende ødelægger pumpen sig selv.

Nogle gange kan disse problemer minimeres ved at reducere flowet, men i de fleste tilfælde vil det ikke være tilstrækkeligt.

 • En løsning kunne være at installere en enhed, som udskiller sandet fra vandet, inden det kommer ind i pumpen.
 • Alternativt er en renovering af brønden eller en ny brønd den eneste løsning.

Så det er en rigtig god idé at overvåge pumper og brønde. Det giver dig mulighed for at se og reagere på ændringer af flow og tryk, øget strømforbrug eller enhver anden afvigelse fra den indstillede ydelseskurve og derved opretholde en høj virkningsgrad i din vandindvindingsapplikation.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær