Sådan forlænges pumpens levetid

Se, hvad du kan gøre for at forlænge levetiden for pumper og motorer.

Når pumpen er installeret under jorden, skal den helst holde så længe som muligt, da reparationer er uhensigtsmæssige og meget dyre. I den sammenhæng er der flere ting, du skal være opmærksom på for at undgå pumpesvigt og komplikationer i brønden.

I det følgende bliver du introduceret for nogle af de mest almindelige udfordringer i grundvandsapplikationer og får forslag til løsninger, der kan sikre, at dine pumper kører så længe som muligt.

Følgende udfordringer er de mest almindelige årsager til, at pumpens levetid forkortes:

  1. Ustabil strømforsyning
  2. Utilstrækkelig motorkøling
  3. Sand
  4. Vandslag
  5. Kavitation

Lad os kigge på dem enkeltvis for at finde ud af, hvordan problemerne håndteres.  

1. USTABIL STRØMFORSYNING
Der er elselskabets ansvar at levere en stabil og ensartet strømforsyning. Det kan imidlertid ikke altid tages for givet. Mange steder svinger strømforsyningen, hvilket kan medføre en række udfordringer såsom overspænding, underspænding, faseubalance og fasetab.

Der er ikke noget, du kan gøre for at undgå svingninger i strømforsyningen, men én ting, du kan gøre, er at installere en motorbeskyttelse. En motorbeskyttelse afbryder effektivt strømforsyningen, når en af de beskrevne situationer er ved at nå et kritisk niveau.

Overbelastning kan enten skyldes ændring af pumpens driftspunkt, eller at pumpen er slidt og skaber mere friktion, end da den var ny.
Der skal altid installeres en overbelastningsbeskyttelse for at beskytte mod potentielle skader forårsaget af overbelastning. Dette beskytter både mod mindre overbelastninger over lange perioder og pludselig total blokering, der opstår på et øjeblik.

2. UTILSTRÆKKELIG MOTORKØLING
Lad os nu se på, hvordan utilstrækkelig motorkøling kan true driftssikkerheden. Motoren er den mest følsomme komponent i et pumpeanlæg og ødelægges med tiden af høje temperaturer.

Det er grundvandet, der køler motoren under drift. For at sikre tilstrækkelig køling kræves der to ting:

  1. Grundvandets temperatur må ikke overstige motorens normerede omgivelsestemperatur
  2. Flowet forbi motoren skal altid være mindst 0,15 m pr. sekund. Jo hurtigere vandet strømmer, desto mere effektiv er kølingen.

Hvis den omgivende temperatur er højere end den temperatur, der er angivet på motoren, kan du enten øge flowet forbi motoren eller reducere motorens effekt. Hvis det er umuligt at opnå det nødvendige flow forbi motoren, kan du installere en kølekappe, som øger vandets hastighed til det krævede minimum.  

Som det er tilfældet med dårlig strømforsyning og overbelastning er det en god idé at installere en beskyttelsesanordning for at sikre, at motoren standser i tilfælde af for høje temperaturer. En for høj motortemperatur reducerer motorens levetid betydeligt og forårsage skader, som i sidste ende ødelægger motoren.      

3. SAND
Dernæst er der sand. Sand er en uundgåelig del af grundvandsapplikationer, og en risikabel del, hvis pumpen ikke er beskyttet mod det. Hvis brønden ikke er konstrueret korrekt, fungerer sandfilteret ikke, og sandet vil fortsat trænge ind i brønden og ødelægge pumpen over tid.

4. VANDSLAG
Vandslag er en anden hændelse, der er skadelig for pumpen. Det forekommer, når pumpen stopper for hurtigt, og den energi, der er lagret i det strømmende vand, bringes til et øjeblikkeligt stop. Vandslag kan identificeres som en kraftig støj, som om nogen banker på rørene. Det slider på pumpe, rør og ventiler og skal straks afhjælpes.

En måde at håndtere problemet på er at forsyne pumpen med en softstart- og softstop-funktionalitet. En anden er at installere en membranholder i installationen for at absorbere energien i vand.    

5. KAVITATION
Endelig er der kavitation, hvilket er en typisk konsekvens af faldende statisk vandstand og høj vandtemperatur. Når vandstanden falder, falder tilgangstrykket også, og kombineret med et højt flow over pumpens driftspunkt kan det få vandet til at koge. Den hurtige dannelse og bristen af luftbobler i kogende vand kan være ødelæggende for pumpen, hvis der ikke meget hurtigt skrides ind. I tilfælde af kavitation kan en løsning være at sænke pumpen dybere ned i brønden for at genskabe et tilstrækkeligt tryk eller reducere flowet.

Som du kan se, er der flere ting, der kan påvirke pumpens levetid negativt og som du bør holde øje med, hvis dine pumper skal holde længe, og du gerne vil spare penge på vedligeholdelse og reparation. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær