Introduktion til grundvandspumpning

Lær grundprincipperne for konstruktion af en brønd, og hvad du skal overveje for at sikre optimal ydelse.

Indvinding af grundvand foregår flere meter under jorden – typisk fra 100 til flere hundrede meters dybde – hvor processen ikke er synlig for det blotte øje.  Nedenfor præsenterer vi grundprincipperne for konstruktion af en brønd og de udfordringer, det anbefales at tage højde for for at sikre effektiv ydelse og lang levetid for brønden.   

VANDETS KREDSLØB
Lad os begynde med kort at se på vandets kredsløb for at forstå, hvor grundvandet stammer fra.

  • Grundvand er faktisk overfladevand, der har migreret fra overfladen gennem jorden og er blevet lagret i såkaldte akviferer. Det er fra disse akviferer, at vi indvinder grundvand.
  • Grundvand er imidlertid en begrænset ressource, og akviferer genopfyldes kun, når overfladevand siver ned i dem – fx når det regner, eller via vand fra floder og vandløb. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at hastigheden for indvinding af grundvand ikke overstiger hastigheden for genopfyldning.    

KONSTRUKTION AF BRØND
Lad os zoome ind på brønden for at se, hvordan den er konstrueret.

Boringen foretages typisk på steder, hvor grundvandsspejlet er så højt som muligt. Jo kortere afstand til vandet, desto billigere er det at bore hullet og efterfølgende pumpe vandet op til overfladen.

Her er det også vigtigt at være opmærksom på vandets afsænkning. Vandets afsænkning er forskellen mellem det statiske og det dynamiske vandspejl, når pumpen tændes og kører med sin nominelle kapacitet. Jo dybere vandets afsænkning er, desto dybere skal boringen være, fordi det er meget vigtigt, at pumpen konstant er nedsænket i vand. I denne fase vurderer brøndboreren, hvor stort vandflow brønden er i stand til at levere.

Inden i boringen er der installeret et sandfilter og en foring i plast eller stål med fine spalter, som gør det muligt for vandet at løbe ind i foringen, hvor pumpen er placeret. Inden brønden kan tages i brug, skal den igennem en proces for at sikre optimal drift. Processen gør sandfiltret langt mere effektivitet og sikrer, at brønden pumpes fri for sand og slam. I løbet af ca. 24 timer trækkes de fine partikler fra akviferen ind i sandfilteret, hvor de danner en effektiv filtervæg.

Oven på brønden beskytter en ekstra tætning anlægget mod forurenende materialer, som kan lande på jorden og potentielt sive ned i brønden og forurene hele akviferen.

UDFORDRINGER UNDER JORDOVERFLADEN
Der er også et par udfordringer under jordoverfladen, som det kan betale sig at tage hensyn til for at sikre optimale forhold og lang levetid for brønden.

  1. Den første af disse er sand. Hvis sandfilteret ikke er fremstillet korrekt, vil sandet fortsætte med at drive i grundvandet og brøndhusets foring og ødelægge pumpen med tiden. Hvor lang tid det tager, afhænger af mængden af sand, men der er eksempler på pumper med en levetid på kun tre måneder på grund af dårligt konstruktionsarbejde.       
  2. Den anden udfordring er brøndens beliggenhed. Brønde i kystområder risikerer, at saltvand siver ind i grundvandet, hvis udvindingen sænker det statiske vandspejl for meget. Én måde at undgå dette på er at udvinde langsomt fra brønden for at give mulighed for genopfyldning af overfladevand. En anden måde er at etablere to eller flere brønde for at fordele udvindingen mere jævnt.   
  3. Endelig skal man altid være opmærksom på jordbundsforholdene, når man vælger en dykpumpe til brønden. Hvis grundvandet er korroderende på nogen måde, er det vigtigt, at pumpematerialet er konstrueret til at modstå dette.

Generelt anbefales det at vælge en pumpe med god korrosionsbestandighed og med et design og materialer med høj modstandsevne mod sand for at sikre pålidelig ydeevne og lang levetid.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær