Tilpasning af ydelse i grundvandsapplikationer

Få mere at vide om de forskellige muligheder for at regulere overdimensionerede pumpers ydelse og deres fordele og ulemper.

Hvis en pumpe er underdimensioneret og derfor ikke kan levere det nødvendige flow eller tryk, er der grænser for, hvad der kan gøres for at øge dens ydeevne. Ofte er den eneste løsning en udskiftning. Er pumpen for stor, er der dog adskillige ting, man kan gøre for at optimere ydelsen i forhold til både flow og tryk.
I det følgende lærer du om de forskellige muligheder for tilpasning af ydelsen samt fordele og ulemper ved de enkelte løsninger.

HASTIGHEDSREGULERING
Lad os begynde med den mest effektive løsning: Hastighedsregulering. Ved at installere en frekvensomformer kombineret med fx en tryksensor justeres pumpehastigheden automatisk efter behov for til enhver tid at sikre det optimale tryk og flow.

Da pumpen aldrig kører med en højere hastighed end det reelle behov – som ville være tilfældet ved konstant hastighed – er energibesparelserne ganske betydelige. Faktisk svarer fx en 10 %reduktion af hastigheden til en besparelse på næsten 30 %, fordi effekten er en tredobling af hastigheden.

Udover pålidelig ydeevne og energieffektiv drift leveres en frekvensomformer også med indbygget pumpe- og motorbeskyttelse. Det beskytter din installation mod alle former for elektrisk overbelastning såsom for høj strøm, over- og underspænding og faseubalance.

DROSLING
Pumpeydelsen også kan reguleres effektivt ved hjælp af ventiler. En drosselventil øger friktionen i anlægget for at reducere flowet. Dette er dog ikke en fornuftig løsning, når det gælder energieffektiviteten. Det skyldes, at selve reguleringen udføres af ventilen, der fjerner trykket fra flowet det flow, som pumpen fortsætter med at skabe uanset begrænsningen. Det kan sammenlignes med at køre en bil for fuld gas hele tiden, samtidigt med at man bruger bremsen til at sagtne farten.

ÆNDRING AF LØBERENS DIAMETER
En anden måde at regulere en pumpes ydelse på er at ændre løberens diameter. Dette gøres ved at reducere løberens diameter lidt mere for at opnå det nøjagtige flow og tryk, der kræves.

Ændring af løberen er en forholdsvis dyr løsning, men den reducerer både flow og tryk effektivt. Bemærk dog, at det ikke er muligt at vende tilbage til den oprindelige diameter, når løberne er udskiftet. Hvis der opstår behov for et højere tryk, skal pumpen eller i det mindste løberen skiftes helt.    

OPSUMMERING
Følgende muligheder løser udfordringen med tilpasning af ydelsen, mens udgifter til drift samt energieffektiviteten vil variere:

• Hastighedsregulering
• Drosling
• Ændring af løberens diameter

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær