Pumpedimensionering til grundvandsapplikationer

Lær, hvordan du dimensionerer dykpumper, så du sikrer optimal ydelse i brøndene og øger deres levetid.

I det følgende forklarer vi, hvordan korrekt dimensionering af dykpumper kan sikre optimal ydelse i brøndene. Vi kommer også kort ind på andre udfordringer, der skal overvejes for at øge installationens virkningsgrad og sikre en lang og problemfri levetid.

  1. Det første, der skal fastslås ved dimensionering af en pumpe, er kapaciteten. Rådgiveren har udregnet det maksimale vandbehov under spidsbelastning og er i stand til at oplyse dette tal. Brøndboreren skal derefter teste, hvor meget vand brønden kan levere – hvilket er vigtigt at tage højde for, hvis man vil undgå overpumpning.
  2. Derefter skal du vurdere det ønskede pumpetryk – eller løftehøjden. Her er der fire parametre, der skal tages højde for:
  •     Det nødvendige tryk i vandforsyningsanlægget
  •     Friktionstabet i anlægget 
  •     Løftehøjden
  •     Og endelig vandets afsænkning

VANDETS AFSÆNKNING
Vandets afsænkning er forskellen mellem det statiske og det dynamiske vandspejl, hvilket er vanddybden, når pumpen kører.
Jo mere afsænkningen øges under pumpedrift, desto mere tryk kræves der for at løfte grundvandet op til overfladen.

Eksempel
Lad os se på et eksempel for at illustrere, hvordan trykket beregnes.

Lad os sige, at vandforsyningsanlæggets krævede tryk er 3 bar – eller 30 m løftehøjde, hvor friktionstabet er 2,5 bar – eller 25 m løftehøjde, hvor elevationen er 50 m, og afsænkningen er 5 m. Det samlede tryk, pumpen skal levere, er summen af de fire elementer, hvilket er 110 m eller 11 bar.

Hvis der skal anvendes flere pumper i et brøndområde – et område med mere end én brønd – er det også vigtigt at huske på, at vandets afsænkning sandsynligvis vil stige yderligere, hvis pumperne kører på samme tid.  Det betyder, at pumpen formentlig skal bruge mere tryk for at levere den nødvendige kapacitet.

Konsekvenserne af fejldimensionerede pumper er meget konkrete. En underdimensioneret pumpe giver et lavere flow eller tryk, hvilket betyder, at den muligvis hverken kan levere den nødvendige kapacitet pr. time eller det nødvendige tryk. Omvendt nedsætter en overdimensioneret pumpe energieffektiviteten og giver unødigt høje driftsomkostninger.     

ANDRE VIGTIGE PARAMETRE
Lad os til sidst kigge på et par andre parametre, som er værd at tage i betragtning inden valget af en dykpumpe.

  • Dykpumper fås i tre forskellige kvaliteter af rustfrit stål. Hvilken du skal vælge, afhænger af, hvor korroderende vandet er. Jo mere aggressivt vandet er, desto højere skal kvaliteten af rustfrit stål være.
  • Motoren afkøles af vandet i brønden. Hvis den omgivende temperatur overstiger en bestemt grænse, er det nødvendigt at reducere motoreffekten. Den mest almindelige løsning er at anvende en større motor med en større effektreserve.
  • Variationer i strømforsyningen såsom underspænding, overspænding eller faseubalance kan beskadige motoren. Ved hjælp af en motorbeskyttelse kan du effektivt beskytte installationen mod disse eksterne trusler og være sikker på, at pumpen altid fungerer pålideligt. 
  • Og endelig betaler det sig at vælge et vandtæt kabel til dykpumpeinstallationer. Hvis der siver vand ind i et kabel, bliver det ødelagt, og hele pumpen skal tages ud af brønden, så et nyt kabel kan monteres. En proces, der er dyr og derfor helst skal undgås.

OPSUMMERING
For at sikre optimal ydelse, lang levetid og lave driftsomkostninger er det nødvendigt at:   

• Dimensionere pumpen korrekt
• Vælge en pumpe, som er egnet til vandkvaliteten
• Beskytte pumpen mod eksterne trusler
• Og vælge en vandtæt kabling

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær