Udviklingen af fjernvarme – en introduktion

Tag en rejse fra 1895 til det nye årtusinde for at forstå det grundlæggende inden for fjernvarme

I 2050 vil verdens befolkning være vokset fra 7 til 9 milliarder mennesker. Heraf vil de 70 % bo i byerne. For at opfylde morgendagens energibehov har vi brug for bæredygtige løsninger, som både er energieffektive, omkostningseffektive og klar til implementering i stor målestok. Heldigvis findes der allerede en sådan løsning: Fjernvarme.

I denne opgave ser vi nærmere på fjernvarme, og hvordan teknologien har udviklet sig til et bæredygtigt svar på mange af energiudfordringerne i dag. Men først en definition: Fjernvarme er et varme- og kølesystem, hvor opvarmet eller kølet vand transporteres fra et centralt anlæg gennem et lukket rørnet og ud til en række forbrugere. Vandet bruges til at regulere de indendørs temperaturer, og når det gælder fjernvarme, opvarmning af brugsvand.

Den centraliserede produktion af opvarmet og kølet vand fjerner behovet for individuelle løsninger og sikrer langt mere effektiv udnyttelse af brændstoffet. Selve brændstoffet gør det muligt at reducere både produktionsomkostninger og CO2-emissioner, så mange anlæg er i stand til at køre på vedvarende energi såsom solvarme, geotermisk energi, kommunalt affald eller vindenergi. I et fjernvarmeanlæg er det også muligt at skifte mellem energikilder, hvilket gør det meget lettere at foretage radikale ændringer end i andre forsyningssystemer. For forbrugeren betyder fjernvarme energi, der er klar til brug, leveret lige til døren.

Der er ikke behov for kedler eller køleenheder, som optager plads og kræver dyr vedligeholdelse, og der kræves ingen investering. Fjernvarme har eksisteret i mere end et århundrede. I dag forsyner det hele storbyer, gymnasier, store virksomheder, og selv Det Hvide Hus med energi. Groft sagt kan udviklingen af fjernvarme opdeles i fire generationer: 1. generations fjernvarme var hovedsageligt drevet af oliefyrede kedler, der producerede store mængder damp på 200 °C og ledte 2/3 af energien ud gennem skorstenene. Systemerne dækkede små områder, men led af omfattende varmetab på grund af dårligt isolerede rør og den ekstremt høje temperatur.

Selvom det ikke var effektivt i forhold til nutidens standarder, var det på det tidspunkt en kæmpe revolution inden for opvarmning og levede klart op til målet om at reducere forureningen i byerne. 2. generations fjernvarmeenergi løste nogle af disse startproblemer ved at skifte fra damp til vand under tryk og øge kvaliteten af rørene. Det gjorde det muligt at indføre fjernvarme i langt større målestok. I denne periode blev kraftvarmeværker mere og mere populære. Ved at bruge overskudsvarmen fra elproduktionen til opvarmning var disse anlæg i stand til at reducere brændstofomkostningerne markant. 3. generation, som dækker de fleste moderne fjernvarmeanlæg, består hovedsageligt af kraftvarmeværker.

En af de største forskelle er, at forsyningsvandets temperatur i dag er under 100 °C, hvilket har gjort det muligt at drive produktionen med alternative energikilder såsom solenergi. Samtidigt har korttidslagring af energi gjort det muligt for anlægsejerne at reducere produktionsomkostningerne ved at producere elektricitet, når priserne er høje, og opbevare overskudsvarmen til når priserne er lave. Teknologien er dog under konstant udvikling, og de første 4. generationsanlæg har allerede set dagens lys. 4. generations fjernvarmeanlæg fordeler vand ved en meget lavere temperatur til opvarmning – og ved en højere temperatur til køling.

Det giver et mindre energiforbrug og et mindre energitab. Det giver også mulighed for at anvende bæredygtige energikilder ved lav temperatur såsom jordvarme, hvilket mindsker miljøpåvirkningen yderligere. Derudover gør ny teknologi det muligt at lagre energi i månedsvis. Desuden kan anlæggene endda reducere deres daglige energiforbrug, så de kan bruge den nødvendige mængde i spidsbelastningsperioder, mens de bremser driften betydeligt i mere stille perioder, og derved kan lagre energien til senere.

Det kræver naturligvis en stor investering i opbygningen af en fjernvarmeinfrastruktur. Men alt peger i retning af, at fjernvarme er fremtidens energiløsning. i tætbefolkede eller industrialiserede områder Det kan konkluderes, at fordelene ved fjernvarme omfatter: Mere pålidelig opvarmning og køling Lave omkostninger takket være stordriftsfordele En væsentlig lavere miljøpåvirkning Og bekvemmelighed for forbrugerne Undgå uforudsete omkostninger Ingen bekymringer, ingen vedligeholdelse 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær