Pumpernes rolle i fjernvarmeanlæg

Gå med bag kulisserne, og se, hvorfor pumper er hjertet i fjernvarmen.

Fjernvarme er en energieffektiv løsning og kan være den mest bæredygtige, hvis den anvendes korrekt. Men hvordan fungerer det? Og hvordan transporteres energien fra punkt A til punkt B? For det første arbejder en række pumper sammen for at bidrage til et vellykket fjernvarmeanlæg. De sikrer, at vandet når fra det centrale anlæg til de enkelte boliger på den mest energieffektive og pålidelige måde. I denne opgave skal vi bruge et kraftvarmeværk – også kaldet et kraftvarmeanlæg – som udgangspunkt.

Vi vil analysere den trinvise proces, hvor en række pumper transformerer energi til opvarmet eller kølet vand. Undervejs vil vi undersøge hvert skridt og se på betydningen af hver pumpe. Lad os begynde på ovennævnte kraftvarmeværk. Her produceres der fjernvarme ved hjælp af brændsel som biomasse samt bl.a. solenergi og vindenergi. Denne proces kickstarter vandets rejse mod private boliger og industribygninger. Når vandet er pumpet ud til understationer, er det endelig klar til at blive distribueret ud til husholdninger til regulering af indendørstemperaturer og varmt vand. Mens dette eksempel viser, hvordan energi produceres på et kraftvarmeværk, er processen i et fjernvarmeanlæg stort set den samme, uanset hvilken type kraftværk der er tale om.

Undervejs er hver eneste pumpe et vigtigt tandhjul i det maskineri, som et fjernvarmeanlæg er. Sammen sikrer pumperne, at fjernvarme er den mest bæredygtige, energieffektive og omkostningseffektive løsning på energiudfordringer. Og det hele starter på det centrale anlæg. De vigtigste pumper på disse anlæg er kernen i fjernvarmeanlæg. Deres mål er at distribuere enorme mængder vand til distributionsanlægget. På grund af længden af vandets rejse er det vigtigt, at de er konstrueret robust og pålideligt, så de holder så længe som muligt. Før der distribueres vand, er det afgørende, at kvaliteten lever op til de gældende standarder. For at sikre dette skal det filtreres løbende. Flowfilterpumper recirkulerer ca. % af det samlede flow gennem et filter. Filteret er typisk placeret i nærheden af reguleringsventiler og hjælper med at fjerne urenheder som snavs og andre materialer, der kan komme ind i rørene. Det er vigtigt at fjerne urenheder, da det forhindrer reduktion af systemets virkningsgrad. Kedelshuntpumper opretholder anlæggets ydeevne ved at recirkulere vandet i kedlen.

På den måde sikrer pumperne, at temperaturforskellen mellem toppen og bunden af kedlen ikke er for høj. Det reducerer risikoen for kondens, hvilket er afgørende for kedler, som ikke er konstrueret til at modstå kondens. I værste fald kan kondens forårsage rust og resultere i en kortere anlægslevetid. En kedelshuntpumpe er med til at forhindre disse problemer, hvilket i sidste ende giver en meget længere levetid. Varmepumper sikrer hurtig opstart og optimal beskyttelse af kedler. De giver et stabilt vandflow gennem kedlen, selv når den er på standby. Det gør det muligt for anlægget at genstarte med det samme uden først at skulle genopvarme vandet.

Røggastemperaturen kan have stor betydning for en kedels samlede virkningsgrad. Installation af en kondensator mellem kedlen og skorstenen gør det muligt at styre kedlens røggas. Det sikrer god udnyttelse af al absorberet energi. Installation af en røggaskondensator kan reducere brændstofomkostningerne med op til 15 %. På dette tidspunkt har det vand, vi har fulgt fra det centrale anlæg, nået opløbet. Fordelingspumper transporterer vandet fra understationer til de enkelte forbrugere, og før man ved af det, er radiatorerne fyldt med varmt vand, så husstandens temperaturer kan reguleres. For at nå fjerntliggende områder kan pumperne fordeles yderligere i anlægget. Dette kan også reducere anlægstrykket.

Det er også vigtigt for at installere blandesløjfer. Disse styrer flowet og temperaturen i fjernvarmeanlægget for at opfylde forskellige forbrugeres temperaturkrav og udnytte bæredygtige energikilder i bestemte områder af netværket. Tilsammen udgør alle disse faser et vellykket fjernvarmeanlæg og viser tydeligt, hvorfor fjernvarme er fremtidens energiløsning. Lad os gennemgå funktionerne og fordelene ved hver pumpe en sidste gang: Hovedpumpe: Fordeler vandet til fordelingscentralerne. Kedelshuntpumpe: Recirkulerer vand og reducerer kondens. Flowfilterpumpe: Fjerner alle urenheder fra recirkuleret vand. Varmepumpe: Sikrer hurtig opstart og optimal beskyttelse af kedlen. Røggaskondensator: Køler røggassen og reducerer brændstofomkostningerne med op til 15 %. Fordelingspumpe: Fordeler energi til de enkelte hjem. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær