Funktioner og fordele ved SQE-pumpen

Se, hvordan en lang række beskyttelsesfunktioner gør SQE-pumpen til en robust løsning til underjordiske applikationer.

Når en dykpumpe er installeret under jorden, er det vigtigste, at den er pålidelig i drift, da service er både besværligt, tidskrævende og dyrt. I det følgende ser vi nærmere på de vigtigste funktioner og fordele ved SQE-pumpen for at vise, hvor robust pumpen er, og hvor velegnet den er til drift under jorden

Lad os begynde med at se på SQE-pumpens indbyggede beskyttelsesfunktioner. De beskytter blandt andet mod:

 • Over- og underspænding
 • Tørløb
 • Overbelastning

Lad os gennemgå dem enkeltvis for at få mere at vide om, hvordan de er med til at sikre en stabil ydelse – både ved vandmangel og svingende strømforsyning.

Over- og underspænding

 • En traditionel AC-motor tager med tiden skade af store udsving i strømforsyningen, som for eksempel under- og overspænding.
 • Den robuste SQE har et meget bredt forsyningsspændingsområde, hvilket reducerer risikoen for overophedning af motoren.
 • Hvis spændingen bevæger sig uden for intervallet mellem 150 V og 315 V, stopper pumpen automatisk for at beskytte motoren. Når spændingen igen er inden for det acceptable interval, genstarter pumpen. Et smalt interval vil sandsynligvis medføre hyppige, ubelejlige stop eller beskadige pumpen.   

Tørløb

 • Tørløb kan forårsage pumpenedbrud – især hvis pumpen anvendes i et område med brønde med lav ydelse. SQE-pumpens indbyggede tørløbssikring lukker automatisk pumpen ned, hvis der registreres vandmangel.
 • Efter fem minutter forsøger pumpen at genstarte. Hvis der stadig ikke er vand, stopper den igen og forsøger en ny genstart efter yderligere fem minutter. Denne cyklus fortsætter, indtil der igen registreres vand i pumpen.

Overbelastning

 • Pumper udsættes typisk for høj belastning, når strømforbruget stiger – eksempelvis under opstart, når pumpen kører med høj hastighed.
 • Takket være den indbyggede softstart-funktionalitet begrænser SQE-pumpen strømforbruget for at forhindre skadelig overbelastning af den elektriske installation. Diagrammet illustrerer forskellen i strømforbrug mellem en traditionel pumpe og en SQE-pumpe under opstart.
 • Men fordelene ved softstart-funktionaliteten stopper ikke her, for ved softstart af pumpen reduceres forekomsten af vandslag i rørene og slitage på pumpen under opstart minimeres. Begge disse fordele forlænger SQE-pumpens levetid.
 • Med de indbyggede beskyttelsesfunktioner er der derfor ikke behov for yderligere sikkerhedsudstyr for at sikre pålidelig drift under jorden, hvis du vælger en SQE-pumpe til din grundvandsapplikation.

Pumpen er let at installere takket være den lave vægt, og den kræver ikke en ekstern startboks.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær