Dimensionering og installation af pumper i private boliger

Lær de grundlæggende principper for dimensionering og installation af dykpumper til indvinding af grundvand i private boliger, og lær, hvorfor det er så vigtigt at dimensionere dem korrekt.

I det følgende gennemgår vi det grundlæggende ved dimensionering af dykpumper til indvinding af grundvand til private boliger. Vi kommer også kort ind på best practise, når det gælder installation af pumperne.     

Indvinding af grundvand til private boliger er typisk relevant i fjerntliggende områder, hvor det er for dyrt at udvide den kommunale vandforsyning til blot nogle få huse. I stedet bores der en brønd i nærheden af den enkelte bolig, hvor der installeres en dykpumpe, som forsyner husstanden med grundvand til husholdningsbrug.   

TRYK OG FLOW
Det vigtigste ved dimensioneringen af en dykpumpe er at sikre, at den kan levere det nødvendige tryk og flow. Det nødvendige flow afhænger af slutbrugernes behov. Hvis der er to badeværelser, en vaskemaskine og en opvaskemaskine i huset samt et vandingsanlæg i haven, skal pumpen kunne levere et højere flow, end hvis der kun er ét badeværelse og en køkkenhane.    

Trykket – eller løftehøjden – findes ved at fastlægge følgende parametre:

  • Løftehøjde og tab fra det dynamiske vandspejl til membranbeholderen – det dynamiske vandspejl er vandspejlets niveau, når pumpen kører.
  • Løftehøjde og tab fra membranbeholderen til den højeste hane i huset.
  • Minimumstryk ved den højeste hane.
       

BETYDNINGEN AF DIMENSIONERING
Når du har fastlagt disse parametre, kan du vælge den optimale pumpe til indvinding af grundvand. Du finder bare det ønskede flow og løftehøjden i pumpediagrammet. I dette eksempel skal du bruge en pumpe, som kan levere 2 m3/t ved 100 m, for eksempel en SQE2-pumpe.     

Men betyder dimensioneringen virkelig så meget, når pumpen kun skal forsyne en enkelt husstand? Svaret er ja. En underdimensioneret pumpe giver et lavere flow eller tryk, hvilket betyder, at den hverken kan levere den nødvendige kapacitet pr. time ved spidsbelastning eller det nødvendige tryk.

Omvendt nedsætter en overdimensioneret pumpe energieffektiviteten og giver unødvendigt høje driftsomkostninger. Så dimensioneringen er også vigtig for den familie, der bor i huset.    

INSTALLATIONEN
Vi har fundet dykpumpens optimale størrelse og vil nu gerne se nærmere på nogle vigtige detaljer vedrørende installationen.

  • Som en tommelfingerregel skal den nominelle pumpediameter være den samme som boringens diameter.         
  • Hvis boringen er for stor, er der risiko for, at den manglende hastighed forbi motoren vil få vandet til at stå stille i boringen og potentielt overophede motoren. Motoren er meget følsom over for vandtemperaturen. Så sørg altid for, at minimumsflowet forbi motoren er 0,15 m/s, hvis grundvandets temperatur er over 30° C.
  • Under ekstreme forhold kan pumpen forsynes med en kølekappe for at optimere motorkølingen. 
  • Et andet vigtigt aspekt er installationsdybden. Pumpeenheden skal installeres under det dynamiske vandspejl for at være sikker på, at der ikke er risiko for tørløb under drift.  

TRYKBEHOLDER
Lad os til sidst se på trykbeholderen i dykpumpeanlægget.

Beholderens størrelse afhænger af valget af pumpe, hvilket er vigtigt at huske på – især hvis der er forholdsvis begrænset plads til beholderen i huset.
I et traditionelt anlæg, hvor pumpen styres af en pressostat, skal trykbeholderen typisk have en kapacitet på 80-200 liter vand.     
Hvis vi i stedet installerer en mere avanceret pumpe med indbygget frekvensomformer, er det tilstrækkeligt med en lille otte-liters beholder. Det skyldes, at pumpen automatisk tilpasser hastigheden til behovet for til enhver tid at levere præcist det nødvendige tryk i alle haner. Det betyder større komfort for husets beboere.     

 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær