Beskyttelsesfunktioner i Grundfos SQE: Tørløbssikring

Få mere at vide om den indbyggede tørløbssikring i SQE og de mange fordele, den giver både installatøren og boligejeren.

Dykpumperne i Grundfos SQE-serien er udstyret med tre unikke beskyttelsesfunktioner.

I denne video fokuserer vi på tørløbssikring. For at illustrere funktionen vil vi sammenligne SQE-pumperne med en almindelig 4 dykpumpe.

Men lad os først se nærmere på, hvorfor tørløb opstår.

Den statiske vandstand omkring en brønd stiger og falder, afhængigt af hvor meget det regner, og hvor meget vand der pumpes i området. Når du tænder en pumpe i en brønd, trækker den vandet mod pumpeindløbet og skaber en kegleformet afsænkningstragt. Hvis den statiske vandstand er for lav, eller hvis pumpekapaciteten overstiger brøndens maksimumskapacitet, medfører afsænkningen, at vandstanden falder til under pumpens indløb. Det betyder, at pumpen kører uden vand.

En almindelig 4 pumpe kan ikke registrere dette tørløb. Den fortsætter med at køre, men uden det vigtige vandflow til at afkøle motoren og smøre pumpelejerne. Resultatet er alvorlig slitage på lejerne og en stærkt forøget risiko for overophedning.

Hvis motoren har indbygget termisk beskyttelse, lukker den ned, når den registrerer en bestemt motortemperatur. Men når motoren er afkølet, genstarter den automatisk og gentager det skadelige tørløbsmønster. Selv kortvarigt tørløb resulterer i nedsat pumpeydelse og kortere levetid. Hvis dette fortsætter over en længere periode, kan det ødelægge pumpen på grund at slitagen.

På almindelige 4 pumper kræves der ekstraudstyr for at beskytte mod tørløb.

I SQE-serien er funktionen indbygget.

Se, hvordan det fungerer.

Hvis vandstanden i brønden falder til under indløbet, falder motorens strømforbrug drastisk – der er intet vand at transportere.

Denne driftsændring registreres straks af den indbyggede frekvensomformer, som stopper motoren, før der sker skade.

Efter fem minutter genoptager pumpen automatisk driften, men hvis vandet ikke er vendt tilbage endnu, stopper pumpen driften efter bare fem sekunder.

Dette mønster gentager sig, indtil vandet er steget til over pumpens indløb.

Pumpens levetid og ydelse er uændret efter disse meget korte perioder med tørløb.

Når vandstanden stiger til over indløbet, genstarter pumpen og kører upåvirket.

Fordelene ved tørløbssikring for SQE-pumperne er indlysende.

Installatøren undgår dyre og tidskrævende servicebesøg på grund af pumper, som er beskadiget efter lange perioder med tørløb.

Boligejeren har adgang til vand, når det er tilgængeligt i brønden, med en pumpe, der beskytter sig selv og kører pålideligt i årevis.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær