Beskyttelsesfunktioner i GRUNDFOS SQE: Softstart

Se, hvordan softstart-funktionen i SQE er et bedre alternativ til almindelige 4" dykpumper på grund af den hurtigere installation og større driftssikkerhed.

Dykpumperne i Grundfos SQE-serien er udstyret med tre unikke beskyttelsesfunktioner. I denne video fokuserer vi på softstart og viser, hvordan denne funktion gavner både installatøren og boligejeren. For at illustrere dette, sammenligner vi SQE-serien med en 4 dykpumpe med en almindelig en- eller trefaset motor. Lad os begynde med 4 pumpen.

Den mest almindelige startmetode for motorer i almindelige 4 pumper kaldes direkte online (DOL). På lægmandssprog: Fuld fart frem. Enfasede motorer, der bruger DOL, kan ikke starte uden hjælp. De kræver en enhed kaldet en motorstarter for at få motoren i gang. Motorstarteren kan være integreret i motoren, men monteres ofte eksternt mellem dropkablet og strømforsyningskablet, hvilket kræver ekstra installationsarbejde. Trefasede motorer kræver ikke en motorstarter. Hvorfor er det et problem? Når en pumpemotor starter ved hjælp af DOL, når den næsten øjeblikkeligt den nominelle hastighed. I de første millisekunder af starten kan motorstrømmen nå et niveau på op til syv gange den nominelle værdi.

Der er flere ulemper ved denne metode:

1) Den hurtige opstart kan medføre forstyrrelser i andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet den samme strømforsyning, f.eks. belysning.
2) Det kan også skabe et trykstød, som medfører en vandslagseffekt. Disse trykstød kan reducere anlæggets levetid.
3) Endelig kan den medføre, at pumpen slår sig i brønden, som en fysisk modreaktion på de roterende deles acceleration.

Dette er også med til at forkorte anlæggets levetid.

Lad os se på SQE-serien. Alle pumperne i denne serie har en integreret frekvensomformer og kræver ikke en motorstarter. På grund af funktionerne i den integrerede frekvensomformer har pumpen en jævn opstart. Motorhastigheden stiger langsomt og når den nominelle værdi inden for to sekunder.

Denne langsomme stigning i hastighed reducerer motorstrømmen og eliminerer risikoen for elektriske forstyrrelser. Derudover stiger flowet gennem pumpen proportionalt med motorhastigheden, hvilket betyder, at der ikke er nogen pludselige trykstød. Samtidigt begrænses pumpens bevægelser til et absolut minimum.

Lad os opsummere fordelene. Samlet set reducerer softstart-funktionen belastningen af den elektriske og mekaniske installation. For installatøren betyder softstart-funktionen en nem og hurtig installation uden behov for motorkontaktorer. For boligejeren betyder softstarten, at de elektriske apparater ikke forstyrres og ingen pludselige trykstød, når pumpen starter. Det betyder også, at pumpen kører pålideligt i årevis med minimal slitage på anlægget.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær