Beskyttelsesfunktioner i GRUNDFOS SQE: Spændingsbeskyttelse

Se, hvordan en SQE-pumpe justerer driften ud fra den reelle forsyningsspænding, hvilket betyder færre servicebesøg for installatøren og længere pumpelevetid for boligejeren.

Dykpumperne i Grundfos SQE-serien er udstyret med tre unikke beskyttelsesfunktioner. I denne video fokuserer vi på spændingsbeskyttelse. Før vi kigger på SQE, vil vi se på, hvordan en almindelig 4 dykpumpe reagerer på spændingsvariationer i et scenarie, hvor 230 V er standard.

I mange dele af verden varierer forsyningsspændingen en del. Dette har en negativ effekt på elektrisk udstyr med en snæver spændingstolerance. Tag for eksempel en almindelig 4 dykpumpe. Hvis forsyningsspændingen falder, stiger motorstrømmen, hvilket får motortemperaturen til at stige.

Hvis forsyningsspændingen falder med mere end 10 % – til under 207 V – stopper motorkontaktoren ganske enkelt pumpen på grund af det høje strømniveau. Når spændingen stiger og vender tilbage til det accepterede spændingsområde, er pumpen ikke i stand til at genoptage driften automatisk, hvis motorkontaktoren har manuel reset. Hvis forsyningsspændingen stiger til et niveau over den nominelle værdi, stiger motorhastigheden og som følge heraf også belastningen. Det medfører, at både motorstrøm og motortemperatur stiger. Hvis forsyningsspændingen kommer over 252 V, stopper motorkontaktoren pumpen.

SQE-serien er bedre egnet til at håndtere sådanne variationer. Først og fremmest kan pumperne køre inden for et meget bredt spændingsområde. De er også i stand til automatisk at tilpasse driften til den faktiske forsyningsspænding – hvilket holder motorstrømmen og -temperaturen under de øvre grænser. En SQE-pumpe til 230 V nominel spænding leverer et vandflow, så længe forsyningsspændingen er mellem 150 og 315 V. Den leverer faktisk en maksimal ydeevne ved bare 198 V. Hvis forsyningsspændingen falder til under 198 V, reducerer pumpen motorhastigheden for at holde motorstrømmen under den øvre grænse og undgå overophedning, men fortsætter med at forsyne huset med vand. Først når forsyningsspændingen falder til under 150 V, holder SQE-pumperne op med at køre. Det samme gælder, hvis forsyningsspændingen stiger. Fra 230 til 262 V er ydelsen upåvirket. Fra 262 til 315 V reducerer pumpen motorhastigheden for at undgå overophedning. Hvis forsyningsspændingen stiger til over 315 V, stopper pumperne. Når forsyningsspændingen er tilbage i det accepterede spændingsområde, starter SQE-pumperne automatisk. Hvis forsyningsspændingen er inden for 14 % af den nominelle værdi, påvirkes ydeevnen ikke.

Fordelene er klare. For installatøren betyder SQE's spændingsbeskyttelse færre servicebesøg. Pumpen er ganske enkelt bedre rustet til at håndtere variationer i forsyningsspændingen – selv variationer, der er store nok til at standse en almindelig pumpe. For boligejeren betyder spændingsbeskyttelsen en stabil vandforsyning inden for et bredt spændingsområde. Dertil kommer, at pumpen holder længe, da overophedning holdes på et absolut minimum.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær