6 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

48 - Varmeanlæg i erhvervsbygninger

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 6 af 6 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 48 - Varmeanlæg i erhvervsbygninger

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 48 - Varmeanlæg i erhvervsbygninger test denne gang

Correct
Q: Hvad kendetegner FLOWLIMIT-teknologien?
A: FLOWLIMIT-teknologien gør det muligt at vælge et maksimalt flow, så det valgte flow aldrig overskrides uanset rørdiameter og tryktab.
Correct
Q: Hvad kendetegner et varmeanlægs levetidsomkostninger?
A: Driftsomkostningerne er betydeligt højere end startinvesteringen. Et forhold på 20:1 er ikke ualmindeligt.
Correct
Q: Hvorfor er det en udfordring at afbalancere varmeanlæg i erhvervsbygninger?
A: Afstanden fra pumpen til brugeren betyder, at trykket kan variere meget afhængigt af flowet.
Correct
Q: Hvad er konsekvenserne af et ubalanceret anlæg?
A: Et ubalanceret system øger energiforbruget og påvirker indeklimaet i bygningen.
Correct
Q: Hvad skaber ubalance i et anlæg?
A: Ubalance i et anlæg skyldes ofte tryktab i længere rørsektioner.
Correct
Q: Hvilke fordele er der ved at anvende den håndholdte styringsenhed Grundfos GO til MAGNA3 i forbindelse med afbalancering?
A: FLOWLIMIT-funktionen kan fjernstyres via Grundfos GO, og flowgrænsen kan indstilles på ingen tid, så idriftsættelsen bliver lettere end nogensinde før.