Introduktion til industriel vandforsyning

Forstå anatomien i industrielle vandforsyningsanlæg og de udfordringer og muligheder, der er forbundet med dem

Et industrielt anlæg består normalt af en række applikationer, herunder pumper, som er forbundet med et større  industrielt vandforsyningsanlæg. Derfor er det vigtigt ikke bare at se på applikationerne individuelt, men som en del af en samlet infrastruktur. Det giver mulighed for at maksimere anlæggets effektivitet og give dig enorme energibesparelser. 

En Europump-undersøgelse har vist, at man kan spare helt op til 20% ved at forbedre anlægsstyringen. I dette modul fortæller vi dig mere om, hvordan industrielle  vandforsyningsanlæg fungerer, og sætter fokus på en række få typiske udfordringer.

Typisk er der fire hovedopgaver, som et industrielt  vandforsyningsanlæg udfører: trykforstærkning, niveaustyring, transport af væske og filtrering. Lad os se nærmere på dem. Trykforøgning sikrer, at der er et optimalt tryk i hele anlægget. Det er altafgørende, at trykket er på samme niveau, uanset om du er tæt på pumpen eller i den fjerneste ende af produktionsanlægget.

Du kan maksimere energieffektiviteten ved at bruge intelligente pumper, der tilpasser ydeevnen til de aktuelle behov. Trykforøgning er vigtig i en lang række produktionslinjer – for eksempel i et vaske- og rengøringsanlæg. Her er det afgørende, at trykket er ens i hele anlægget. Uanset om der er ét  eller ti aftapningssteder. Niveaustyring er den proces, der sikrer et konstant vandniveau i tanken ved at pumpe vand ind i eller ud af tanken.

Det kan f.eks. være i fødevare- og medicinalindustrien hvor man skal opretholde et konstant  væskeniveau i lagertankene. Det er relativt let at fylde tanken. Men når tanken skal tømmes ved hjælp af en pumpe, bliver processen vanskeligere, da potentielle hvirvelstrømme og turbulens gør det svært for pumpen at suge nok vand ud af tanken.

Kavitation og vibrationer forårsaget af disse hvirvelstrømme kan i værste fald ødelægge pumperne. For at forhindre dette i at ske, er det vigtigt at finde den rette balance mellem tankens størrelse og den hastighed,  vandet tømmes ud med. Hvis du for eksempel dræner, er sandsynligheden for, at pumperne tager skade, meget stor.

Transport af væske er vigtig, og der transporteres væske i alle dele af et industrielt vandforsyningsanlæg. Det er billigere  at transportere væske langsomt, med det øger også  risikoen for sedimentering. Derfor er det vigtigt  at finde den rette balance.

Der er dog ingen fast balance som sådan, da den afhænger af den væske, der transporteres. Men en generel regel er, at jo større og tungere partiklerne i væsken er, jo højere skal hastigheden være. Filtrering er en proces, hvor faste stoffer adskilles fra en væske.

Det opnås ved at levere et tryk gennem en pumpe, som presser vand  gennem filtre. Men når filtrene tilstoppes, skal de rengøres. Det er imidlertid en dyr proces, da produktionen skal stoppes for enten at fjerne filtrene for at rengøre dem, køre en tilbageskylningsproces eller rengøre filtrene med trykluft.

Den proces, du skal anvende, afhænger af filtertypen. Du kan bruge en pumpe med indbygget frekvensomformer og sensorer, når du skal løse denne udfordring. Sensoren måler, hvor tilstoppet filteret er. Og på den måde kan den automatisk starte en tilbageskylningsproces for at rense filteret, når det er nødvendigt. Denne proces og den efterfølgende  genstart af anlægget sker automatisk.

Det betyder, at nedetiden i produktionen er så kort som mulig. Maksimering af potentialet af disse fire typiske opgaver er ikke den eneste udfordring, du står over for. Det er også vigtigt at vælge den rigtige type pumpe. Ved at gøre det kan du  optimere energiforbruget, reducere behovet for vedligeholdelse og forlænge levetiden for pumper  og andre systemkomponenter, fordi pumpen nu passer til anlægget eller den applikation, den er integreret i.

For at opsummere denne korte introduktion til industrielle vandforsyningsanlæg så er det vigtigt at gentage, at det handler om at se på anlægget som helhed, ikke kun på de enkelte applikationer. Ved at anvende mere intelligente løsninger, får du ikke kun et bedre  overblik over dit anlæg, men også et meget mere effektivt og bæredygtigt industrielt vandforsyningsanlæg.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær