Funktioner og fordele ved grundfos' cm-serie

Med fokus på fire hovedfordele vil du lære om Grundfos' sortiment af CM-pumper, og hvordan du bruger dem i applikationer som temperaturreguleringsenheder. 

I mange industrielle løsninger er det meget vigtigt, at pumper er så kompakte som muligt, så de passer ind på steder med begrænset plads, uden at man af den grund går på kompromis med den høje effektivitet. CM-pumperne lever op til disse krav og er nogle af de mest kompakte pumper på markedet.Designet skal imidlertid kunne mere end bare at være kompakt.

CM - KORT FORTALT

 • CM-pumper kommer i flow-størrelser, der spænder fra 1 til ca. 30 kubikmeter i timen, hvilket – afhængigt af din applikation – kan give et tryk på op til 13 bar.
 • Ud over de almindelige CM-pumper findes der også en E-løsning, CME, med en indbygget frekvensomformer.
 • Baseret på feedback fra sensorer i anlægget tilpasser pumpen sit output til det aktuelle behov, hvilket reducerer strømforbruget og sikrer en mere stabil drift.
 • CM-pumper kan bruges i en række forskellige applikationer, som fx anlæg med temperaturstyring, som vi sætter fokus på her.

FIRE HOVEDFORDELE
CM-pumperne giver fire hovedfordele, som vi kommer nærmere ind på herunder: driftssikkerhed, global anvendelse, kompakthed og tilpasning.

1. Driftssikkerhed
Driftssikkerhed spiller en afgørende rolle, for hvis pumpen går i stykker, falder det tilbage på dig som producent.
De fleste fejl i centrifugalpumper er forårsaget af lækager fra akseltætningen. I en enhed med temperaturstyring kan sådanne lækager få store konsekvenser, hvis der kommer stænk fra væsken på andre komponenter. Og det er der ofte risiko for, da CM-pumper ofte placeres i nærheden af elektroniske komponenter i kompakte enheder.

Det er imidlertid også vigtigt, at pumpekomponenterne i en sådan enhed kan håndtere pludselige temperaturændringer, da de ellers går i stykker. Så hvordan kan en CM-pumpe håndtere potentielle fejl som denne? Jo, da akseltætningen ofte er det svageste led, er der integreret flere smarte funktioner i CM-akseltætningen.

 1. For det første er der tilføjet en stationær tætningsring, der forhindrer, at dele klæber sammen, hvilket i værste fald kan beskadige tætningsringene og forårsage øget lækage. Tætningsringen har også forbedrede tørløbsegenskaber, som reducerer risikoen for fejl, der kan medføre lækager.
 2. For det andet er akseltætningen i CM-pumpen konstrueret på en sådan måde, at den overfører varme fra akseltætningen gennem flangerne, i stedet for gennem O-ringene af gummi. På den måde reduceres risikoen for skader på O-ringene markant, og det er afgørende, da beskadigede O-ringe medfører lækager.

En af CM's andre klare fordele er angivelsen af rotationsretningen, som er tilføjet til trefasede motorer i CM-serien.  Selv om CM-pumperne kan rotere begge veje, er der faktisk en rigtig måde og en forkert måde. Hvis pumpen roterer den forkerte vej, bliver trykket lavere, end hvis den roterer den rigtige vej. Heldigvis er der i CM-designet indbygget en installationsindikator på trefasede motorer, som hjælper med at opdage, hvis installationen er foretaget forkert. Indikatoren angiver, hvis pumpen roterer den forkerte vej.

2. Global anvendelse
Forestil dig en CM-pumpe, der er bygget ind i en enhed med temperaturstyring. Ideelt set bør disse enheder kunne anvendes over hele verden. For at kunne anvende en pumpe globalt skal dette ikke kun være muligt i forhold til dens funktioner, men også i forhold til gældende lovgivning. Heldigvis opfylder CM begge disse krav.

Den fås med flere forskellige spændinger, så den kan bruges overalt i verden, uanset om den kører ved 50 eller 60 Hz.
I forhold til lovgivningen er der flere krav til energieffektivitet og sikkerhed, som skal overholdes. Herunder cURus-og CC-godkendelsen i USA, CCC-certificeringen i Kina og mange flere. CM-serien opfylder alle disse krav.

3. Kompakt design
Et kompakt design er en vigtig faktor ved CM og noget, der er tænkt ind allerede fra starten af designprocessen.

 • Det kommer blandt andet til udtryk ved at motorakslen også fungerer som pumpeaksel og dermed overflødiggør en traditionel kobling.
 • Brugen af kompakte pumper, i enheder og kabinetter, fx en enhed med temperaturstyring, betyder, at enheden selv bliver mere kompakt, og derfor kan fremstilles til en lavere pris.

4. Tilpasning
I enheder med temperaturstyring kan der anvendes forskellige væsker som fx glykol og vand. Ved disse væsker anbefaler vi normalt AQQE-tætningen.

Der er dog også mulighed for at bruge flere andre akseltætninger og gummityper. For at de kan håndtere forskellige temperaturer, tryk og væsker, er CM-pumperne tilgængelige i støbejern og rustfrit stål 1.4301 eller 1.4401 afhængigt af dine behov.

I forhold til væsken kan CM nemt modificeres og få en større motor, hvis man pumper en væske, der er tungere end vand, fx kold glykol. Og hvis du pumper en væske, der er lettere end vand, kan pumpen modificeres og få en mindre motor.

I forhold til tilpasning skiller særligt den selvansugende CM-variant sig ud, fordi den kan skabe en sugehøjde på op til otte meter under pumpen på mindre end fem minutter. Det gør den selvansugende variant til den ideelle løsning til fx vandbehandling, trykforøgning i private boliger, og regnvandsapplikationer.

Den selvansugende CM-pumpe skal fyldes med væske, inden den bruges første gang. Væsken bruges derefter til at presse luften ud af pumpehuset og sørge for, at der bygges et vakuum op. I modsætning til normaltsugende pumper vil en selvansugende CM-pumpe altid have et vandreservoir fra den første spædning, hvilket gør den bedre til at håndtere luft og reducere problemer, der er relateret til luft i anlægget og tørløb.

OPSUMMERING

 • Et topmoderne akseltætningsdesign giver en langt mere driftssikker konstruktion, som er mindre følsom over for urenheder.
 • Forskellige spændings- og frekvenskombinationer samt alle nødvendige godkendelser til global anvendelse sikrer, at CM-pumperne kan bruges over hele verden.
 • Motor- og pumpeflange er integreret til én enhed, hvilket giver et meget mere kompakt design.
 • Det betyder også, at når du indbygger pumpen i fx et OEM-anlæg, bliver anlægget fysisk mindre og reducerer anlægsudgifterne.
 • Og sidst, men ikke mindst kan pumperne tilpasses til brugernes specifikke behov.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret