Optimering af et temperaturreguleringsanlæg

Lær, hvordan du optimerer et temperaturreguleringsanlæg og gør ventiler overflødige

I industrielle applikationer er det vigtigt at sikre den rette procestemperatur af hensyn til produktionseffektivitet, driftssikkerhed og kvaliteten af de færdige produkter. Her får du en kort introduktion til temperaturstyring, forklarer fordelene ved anlægsoptimering, og viser en intelligent løsning.

HVAD ER TEMPERATURREGULERING?
Med temperaturregulering i industrielle applikationer menes der både styring af temperaturer i omgivelserne, fx i køletunneller i slagterier, og af temperaturer i specifikke væsker eller emner som fx opvarmning af mælk under pasteurisering.

 • Temperaturstyring omfatter opvarmning og afkøling ned til -123 °C.
 • Generelt ligner anlæg med temperaturstyring hinanden ganske meget på tværs af applikationer.
 • I alle tilfælde er pumpen kun én komponent i et større anlæg bestående af kondensatorer, fordampere, køleenheder, rør, ventiler og køletårne.

OPTIMERING AF ANLÆGGET
For at optimere sådanne anlæg er det nødvendigt at se ud over pumpen og betragte anlægget fra en mere helhedsorienteret vinkel.

En international undersøgelse har vist, at hvis vi udelukkende brugte energieffektive pumper, så ville vi kunne reducere verdens energiforbrug med op til 10 %. Hvis vi i stedet optimerer hele anlægget, vil vi kunne reducere energiforbruget med helt op til 30 %.

Optimering betyder også, at man anlægger et langsigtet perspektiv.

Ved temperaturstyring overstiger driftsomkostningerne anskaffelsesprisen med 20:1, hvilket betyder, at et skarpt fokus på de samlede levetidsomkostninger vil føre til store besparelser. Og derfor får strategien for, hvordan den enkelte virksomhed temperaturstyrer sit pumpeanlæg, større og større betydning.

TRE METODER TIL TEMPERATURREGULERING AF VARME- OG KØLEANLÆG
Der er overordnet set tre måder at styre et varme- eller køleanlæg på.

 • En af de mest almindelige måder er at bruge en pumpe med konstant hastighed og strengreguleringsventiler, som regulerer mængden af vand, der tilføres varmeveksleren. Dette er imidlertid ikke en effektiv strategi, da ventilen genererer et betydeligt tryktab, når den lukker. Og et tryktab giver altid energispild. Desuden er selve ventilen både støjende og kræver regelmæssig vedligeholdelse.

 • En anden strategi er at tilføje en frekvensomformer og en sensor, som overvåger og regulerer differenstrykket. Med denne metode undgår du et højt tryk ved ventilen og begrænser tryktabet. Selv om det reducerer energiforbruget, er anlægget stadig afhængigt af
  en reguleringsventil for at styre tilførslen af vand til varmeveksleren.

 • Der er dog også en tredje måde at gøre det på. Grundfos anbefaler at anvende behovsstyrede anlæg. Det får du ved at installere intelligente pumper udstyret med en temperatursensor, der måler afgangstemperaturen og giver pumpen besked om, at den skal regulere flowet ift. temperaturen. Det gør strengreguleringsventiler overflødige og sikrer, at driften altid er effektiv, uanset belastningsprofilen.

  OPSUMMERING
 • For at opnå intelligent temperaturregulering er det nødvendigt at se ud over pumpen og optimere hele anlægget.
 • For at sikre et optimeret anlæg er det nødvendigt at se på de samlede levetidsomkostninger, og ikke kun på anskaffelsesprisen.
 • Med behovsstyrede anlæg vil du kunne forenkle dit anlæg, reducere vedligeholdelsesomkostningerne, reducere støjen og øge virkningsgraden.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret