Pump Audits og belastningsprofiler

Find ud af, hvordan en Pump Audit kan hjælpe dig med at designe det optimale temperaturreguleringsanlæg

De fleste industrielle processer er direkte afhængige af varme- og køleanlæg. Men mange af disse anlæg er imidlertid ineffektive, hvilket betyder dyr vedligeholdelse og store energiregninger. En af de største syndere er brugen af pumper med konstant hastighed og reguleringsventiler, som ikke tager højde for variationer i den aktuelle belastning. Det betyder, at selv når behovet for køling er lavt, – for eksempel om natten – så kører pumperne med fuld hastighed.
Der ligger med andre ord et stort potentiale i at identificere belastningsprofilen og designe et anlæg med temperaturstyring, der tilpasser sig de specifikke krav.


EKSEMPEL PÅ IDENTIFIKATION AF BELASTNINGSPROFIL
Hvis et køleanlægs belastningsprofil viser et relativt konstant højt flow, vil et skift fra en ikke-reguleret pumpe til en pumpe, der er reguleret af differenstryksensorer, reducere energiforbruget med næsten 12%.

Hvis du derimod skifter til et behovsstyret temperaturreguleringsanlæg, vil du kunne spare helt op til 36%.

Hvis belastningsprofilen derimod viser en flowhastighed, der er ret lav med få spidsbelastningsperioder i løbet af en dag, vil et anlæg, der reguleres via differenstryk, reducere energiforbruget med næsten 30%.

Men i dette tilfælde, vil et anlæg med temperaturstyring reducere energiomkostningerne med hele 72%.
Besparelser i den størrelsesorden er et overbevisende argument for at optimere hele anlægget og ikke kun pumperne.

Desværre er ikke alle opmærksomme på pumpers belastningsprofil. Men med et Pump Audit vil du let kunne få indblik i besparelsespotentialet i dit anlæg.

HVAD ER ET PUMP AUDIT
Et Pump Audit er dybest set en kortlægning af anlæggets ydeevne baseret på konkrete målinger af eksisterende pumper.
Teknikerne, der udfører Pump Audits, bruger avanceret udstyr til at måle fx differenstryk og effektforbrug samt væskens temperatur, densitet og viskositet.

Resultatet af et Pump Audit er en rapport, som sammenligner det eksisterende pumpeanlæg med det anbefalede alternativ.
Rapporten giver også en detaljeret beskrivelse af investeringsomkostninger og grafer, der beskriver nulpunktet for nye investeringer.

Ved at følge anbefalingen fra et Pump Audit, får du en række finansielle, driftsmæssige og miljømæssige fordele.

  • Først og fremmest vil du kunne forbedre anlæggets ydeevne ved at reducere driftsomkostningerne. Med et besparelses- potentiale på over 70% vil tilbagebetalingstiden for en optimering af pumpeanlægget ligge på mellem et til fem år.
  • For det andet vil du få en komplet og grundig oversigt over hele pumpeanlægget. Det vil give dig mulighed for at sikre en problemfri drift og undgå nedetid. Du vil også kunne reducere CO2-udledningen med 30% i gennemsnit. Det vil forbedre din virksomheds grønne image og bidrage til at overholde selv de strengeste energiregulativer.

OPSUMMERING

  • Ikke-regulerede anlæg med temperaturstyring, der ikke tager højde for belastningsprofilen, har et stort optimerings- potentiale.
  • Et Pump Audit giver dig både oversigt over belastningsprofiler og konkrete designanbefalinger
  • Ved at følge disse anbefalinger opnår du energibesparelser, øger driftssikkerheden og reducerer miljøpåvirkningen.

 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret