Sådan installeres og idriftsættes LC-niveaustyringen

Lær, hvordan du installerer og idriftsætter en LC-niveaustyring, og finder ud af, hvordan du tester produktet under konfigurationen

Takket være den brugervenlige skærm og muligheden for at oprette forbindelse til styringen ved hjælp af Grundfos GO Remote-appen er det nemt at installere og idriftsætte en LC-niveaustyring. I dette modul vil vi vise dig, hvordan det gøres, og præsentere dig for en måde at idriftsætte styringen på.

 • Hvis du skal kommunikere med eksterne systemer, skal du først og fremmest installere et kommunikations-modul (CIM).
 • Du skal blot løsne skruerne, fjerne frontdækslet og skubbe modulet ind på de tre styrestifter og ind i soklen.
 • Når modulet er på plads, kan du foretage de elektriske tilslutninger til modulet, som de er beskrevet i de anvisninger, der leveres sammen med modulet.
 • En LC-niveaustyring er en kompakt enhed, og så snart CIM'en er installeret, er alle de komponenter, du har brug for, allerede en del af boksen.
 • Dette omfatter endda motorbeskyttelse, som ellers typisk tilføjes eksternt.

ELEKTRISK INSTALLATION
Lad os se nærmere på den elektriske installation. Vi vil bruge en trefaset installation i vores eksempel, men du kan også bruge en enfaset installation

 • Du skal først forbinde de tre faser. De er forbundet med L1, L2 og L3, samt Nul. Pumpen er sluttet direkte til relæet.
 • Dernæst skal du tilslutte din pumpe – eller dine pumper – til PTC-terminalerne. PTC står for positiv temperaturkoefficient.
 • Disse små modstande måler temperaturen på viklingerne i pumpen, Når de overskrider en bestemt temperatur, giver PTC-kontakterne signal til styringen om at standse pumpen. Pumpen køler ned, når den er stoppet. Når den har fået en passende temperatur, begynder den at køre igen.
 • PTC måler temperaturen, men kan ikke måle fugtniveauet inde i pumpen. Det kan en fugtsensor heldigvis. Fugtsensoren er forbundet med PTC-kontakterne, så hvis pumpen ikke genstarter, efter at temperaturen er afkølet, er det, fordi der er trængt fugt ind i pumpen, og så skal den repareres.
 • Der er udviklet en ny indgang i LC-niveaustyringerne, som skal hjælpe med at opdage både overophedning og fugt i ét signal.
 • Når du tænder for pumpen, begynder displayet at blinke. Det er her, du skal beslutte, hvilke sensorer der skal måle niveauet. Der er to forskellige måder at gøre det på.

Metode 1: Placer en tryksensor i vandet i tanken eller brønden. Jo højere tryk, desto højere vandstand.
Metode 2: En anden mere traditionel måde er ved at bruge svømmeafbrydere. Når du har valgt din foretrukne sensor, skal du indtaste den nominelle strøm, og vælge enten en enfaset eller trefaset installation.

        Herefter skal du gennemgå flere niveauindstillinger

 1. Først skal du indstille tørløbsniveauet.
 2. Så skal du vælge, på hvilket niveau pumperne skal stoppe.
 3. Og derefter vælger du, hvordan det høje niveau skal være, inden hhv. pumpe 1 og pumpe 2 starter.
 4. Til sidst vælger du et niveau, som du anser for at være "kritisk højt".

        Når du har sat alt dette op, kører pumpen.

GRUNDFOS GO REMOTE
Lad os se på den brede vifte af muligheder, som Grundfos GO Remote giver sammen med LC.
Men start med at downloade appen fra AppStore eller GooglePlay.

 • Når du har downloaded appen og forbundet den til styringen via Bluetooth på din mobil, får du en oversigt over, hvordan pumperne kører.
 • Du kan også få statusrapporter om, hvor meget strøm de har brugt, hvor mange timer de har kørt og meget mere.
 • Men det er i menuen "Indstillinger", Grundfos virkelig skiller sig ud og her, du kan få mest ud af din LC-styring. For eksempel kan du justere de forskellige start/stopniveauer direkte fra appen. Og du kan endda justere konfigurationen af visse indgange og udgange.
 • Du skal vælge, om det konfigurerbare input/output er indstillet til digital indgang, temperatur, digital udgang og så videre.
 • Grundfos GO Remote er det eneste sted, hvorfra du kan beslutte i hvilke enheder, sensoren skal måle, og den giver dig et meget mere brugervenligt og letforståeligt overblik end betjeningspanelet på styringen.

Temperatur- og fugtsensorer
I Grundfos GO Remote kan du vælge, hvor længe den forventede afkølingstid er for pumpen. På den måde får du en klar forståelse af, om det er temperatursensoren eller fugtsensoren, der forårsager fejl.

 • Når du har installeret og idriftsat din LC-styring, er det tid til en testkørsel.
 • Først og fremmest skal du fylde brønden/tanken med vand og sikre, at pumpen automatisk starter på det indstillede niveau.
 • For at teste tørløbsfunktionen skal du starte pumpen manuelt og vente, mens tanken/brønden tømmes.
 • Hvis styreenheden giver en alarm og standser pumpen, når det indstillede niveau er nået, fungerer tørløbsfunktionen fint.
 • Funktionen for registrering af højt niveau kan testes ved at standse pumpen manuelt og fortsætte med at fylde vand i brønden/tanken.
 • Når styringen så giver en højtvandsalarm, er det indstillede niveau nået.


  Vi håber, at ovenstående gennemgang vil hjælpe dig, når du arbejder med LC-niveaustyring.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær