LC-Niveaustyringens funktioner og fordele

Få indblik i nogle af de vigtigste LC-funktioner og de fordele du opnår ved at anvende den brugervenlige styring.

LC-styringerne tilbyder en række smarte funktioner, der rykker grænserne for, hvad man kan forvente af en pumpestationsstyring. Med sin evne til at kommunikere med andre komponenter i en pumpestation tilbyder den opkobling med Modbus og BACnet samt integration med Grundfos iSolutions Cloud. Med denne nye funktion tilbyder LC-styringerne et væld af kommunikationsfunktioner, som ikke tidligere har været tilgængelige i LC-styringer fra Grundfos. nedenfor gennemgår vi nogle af funktionerne og forklarer, hvordan du kan drage fordel af dem.


KONFIGURERBARE IND- OG UDGANGE
LC-styringen er udstyret med en række ledige indgange og udgange til ekstra sensorer. Og da flere af dem er konfigurerbare, er valgmulighederne ret unikke, da det giver fuld fleksibilitet for alle applikationer.

  • De konfigurerbare indgange/udgange – eller CIO – passer til næsten alle signaltyper og kan fx bruges som en digital indgang/udgang, en analog indgang, og en PT100/1000-indgang.
  • CIO-portene kan nemt konfigureres med Grundfos GO Remote-appen.
  • Denne unikke funktion gør LC-styringerne til en meget fleksibel løsning, som passer til alle applikationer.

ANTIBLOKERINGSFUNKTIONEN
Forestil dig en spildevandsbrønd beliggende i et sommerhusområde.
I disse områder er der meget stille om vinteren, hvilket betyder, at en meget lille mængde vand løber gennem spildevandsbrønden.I en sådan situation fordamper noget af vandet i spildevandsbrønden, mens andet ligger helt stille.

Det kan føre til ophobning af kalksten, som kan blokere eller stoppe pumpen afhængigt af vandets kvalitet. Det betyder i bund og grund, at når pumpen er sat til at starte igen, så kan den simpelthen ikke på grund af blokeringen. Men takket være LC-styringens antiblokeringsfunktion kan denne udfordring overvindes.

Antiblokeringsfunktionen sikrer, at pumpen starter testkørslen – også uden for normal driftsperiode – ud fra et foruddefineret interval og fortsætter med at køre i et par sekunder. På den måde kan man forhindre blokeringer og undgå unødvendig vedligeholdelse, når der igen køres normal drift.

Ligesom andre indstillinger kan denne funktion indstilles i Grundfos GO Remote.

SIKKERHEDSFUNKTION
Da sikkerhed er en topprioritet, er LC-styringen beskyttet med en PIN-kode for at beskytte din installation mod uautoriseret brug.

  • Panelet kan låses på to niveauer, så du kan låse enten indstillingerne alene, eller indstillingerne og driften.
  • Du kan også låse menuen Indstillinger i Grundfos GO Remote, så man skal have en kode for at kunne ændre indstillingerne.

HISTORISKE DATA, ALARMER, ADVARSLER
Med sin logning af historiske data kan LC-styringen hjælpe med til at sikre en så effektiv drift af din pumpestation som muligt.

  • Du kan for eksempel evaluere pumpedriften baseret på motorstrøm eller antallet af start/stop-cyklusser for at se, om vedligeholdelse er påkrævet.
  • Der er en lang række data til rådighed, herunder den samlede oppetid, driftstiden og pumpeanlæggets energiforbrug.
  • Men du kan også få detaljerede oplysninger om hver pumpe, herunder det samlede antal driftstimer, den seneste kørsel, antal driftstimer i løbet af de sidste 24 timer, antal starter i gennemsnit pr. Time og meget mere.
  • Styringerne gemmer en detaljeret alarm- og advarselslog med oplysninger om de sidste 20 alarmer, hvornår de skete, hvor længe de varede, hvordan de blev afhjulpet og meget mere. Du kan få adgang til denne log eksternt via SCADA eller Grundfos iSOLUTIONS Cloud, hvilket endnu en gang viser, hvor vigtig LC-styringens opkobling er.
  • Derudover kan du ved hjælp af Grundfos GO Remote få adgang til dine logfiler på dit foretrukne sprog, så du nemt kan udføre fejlfinding på pumpestationen.

Vil du vide mere om LC, kan du downloade vores brochure.

 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær