Livscyklusomkostninger: Reguleringsformer

Lær mere om de fire reguleringsformer, og find ud af, hvilken form der er den mest effektive.

Som du ved, kan et pumpeanlæg arbejde i forskellige reguleringsformer og dine energibesparelser afhænger af, hvilken reguleringsform du vælger.
Vi vil nu se nærmere på fire forskellige reguleringsformer og deres respektive kurver for at se, hvilken reguleringsform der er mest energibesparende.

De fire reguleringsformer er:

  1. ikke-regulerede form
  2. konstanttrykregulering
  3. beregnet proportional differenstrykregulering
  4. proportional differenstrykregulering, hvor differenstrykket måles i anlægget

Den ikke-regulerede form er forældet og anbefales generelt ikke. 

De tre andre reguleringsformer anvendes alle til hovedpumper og blandesløjfer, men til forskellige anlægstyper.

  • Reguleringsform 2 anvendes i tilfælde, hvor ventilautoriteten er højere end 50 % af det samlede tryktab i anlægget.
  • Reguleringsform 3 anbefales til anlæg, hvor differenstrykket måles over pumpen, og hvor ventilautoriteten er under 50 %.
  • Reguleringsform 4 anbefales til anlæg, hvor differenstrykket måles i anlægget, og hvor ventilautoriteten er under 50 %. Energibesparelserne er størst ved reguleringsform 4.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 6 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær