Introduktion til livscyklusomkostninger

Få en introduktion til de skjulte omkostninger i et pumpeanlæg.

LCC står for Life Cycle Cost, dvs. livscyklusomkostninger. Livscyklusomkostninger er et koncept, der bruges ved vurderingen af de samlede omkostninger for et pumpeanlæg over tid. Vi vil her fortælle dig om de vigtigste faktorer ved beregning af livscyklusomkostninger.

Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at lære om livscyklusomkostninger? Når vi investerer i et nyt pumpeanlæg eller udskifter et gammelt, er der en tendens til, at vi fokuserer på de mest indlysende omkostninger: startomkostningerne. Men over en periode på 20 år udgør startomkostningerne kun en lille del af de samlede omkostninger – de er med andre ord kun toppen af isbjerget. Under overfladen ligger der en gruppe lige så vigtige omkostninger. Det drejer sig om:

  • Omkostninger ved installation og idriftsætning
  • Energiforbrug
  • Drift
  • Vedligeholdelse
  • Nedetid
  • Miljø
  • Nedlukning og bortskaffelse.

Når vi samler alle disse omkostninger, får vi de samlede omkostninger for et pumpeanlæg i en given periode.

Ved erhvervsbygninger som fx kontorbygninger, indkøbscentre og hospitaler er de tre vigtigste faktorer ved beregning af livscyklusomkostninger startomkostningerne dvs. købsprisen for et anlæg, vedligeholdelsesomkostningerne og energiomkostningerne.

Det betyder, at en pumpe har mere end én pris. Så ud over at se på startomkostningerne, skal man også være opmærksom på de vedligeholdelsesomkostninger, der løber på over tid.

Og sidst, men ikke mindst skal man være opmærksom på det dyreste element af dem alle: energiomkostningerne. Så når du investerer i en ny pumpe, er det en god idé at kigge på alle tre priser.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 6 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær