Omrøring på renseanlæg

20 - Omrøring på renseanlæg

Kurset vil give en forståelse af nye perspektiver inden for spildevandsrensning og viden om vigtigheden af at placere omrørere korrekt i beholderen.

Start kursus

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 22 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret

Kursusoversigt

00:05:35

Introduktion til anvendelse af omrørere på renseanlæg

Forstå fordelene ved at anvende effektive omrørere med høj virkningsgrad

00:06:37

Omrøring på renseanlæg - derfor er det vigtigt

Lær, hvorfor det er vigtigt at placere omrørerne korrekt, og få en række generelle placeringsanbefalinger.

00:05:28

Case-historie: Hvordan fornyelse af designet forbedrede omrøringen

Læs, hvordan dimensionering og placering har haft en positiv effekt i en bestemt case.

Test din viden

Besvar spørgsmålene og test hvad du har lært