Elmotorer

Identificér komponenterne i en elmotor, og lær at beregne dens virkningsgrad.

SÅDAN FUNGERER EN ELMOTOR - KORT FORTALT
En elmotor omdanner elektrisk energi til mekanisk energi og består af forskellige komponenter.
En elmotor har en stationær del – statoren, og en roterende del – rotoren.

Statoren
Statoren består af laminerede stålplader med spalter på den indvendige diameter. De laminerede stålplader stables og danner herved et rør i forskellige længder, hvor længden og diameteren bestemmer motorens værdi af kW. Spalterne er forsynet med kobbertråde. Statoren består også af laminerede stålplader med spalter eller huller på den udvendige diameter. Den udvendige diameter er forsynet med kobber- eller aluminiumsbarrer.

Rotoren
Et elektrisk felt induceret i statoren tvinger rotoren til at rotere. Den mekaniske energi, der er omdannet fra elektrisk energi, anvendes til at drive pumpen. P1 er den energi, der forbruges af motoren. Dette kan aflæses på måleren, og det er den mængde energi, elselskabet opkræver penge for. P2 er motorens akseleffekt, og dette tal er altid lavere end P1. Det skyldes, at der er et vist elektrisk tab i viklingerne og et vist tab ved mekanisk friktion. P2 kaldes også motorstørrelsen. Så hvis nogen spørger dig, hvor stor din motor er, vil han eller hun gerne høre din motors P2-værdi.

VIRKNINGSGRAD
Forholdet mellem P2 og P1 er motorens virkningsgrad. Formlen til beregning af denne virkningsgrad kan defineres som følger:

  • Både P1 og P2 er i kilowatt eller hestekræfter angivet henholdsvis med symbolerne kW og hk.
  • Hvis motorstørrelsen er angivet i hk, kan motorens virkningsgrad beregnes ved hjælp af formlen på din skærm.
  • P2 er nu i hk, og P1 er i kW.
  • P3 er den akseleffekt, der skal tilføres for at drive pumpen, og det er normalt det samme som P2. Men i tilfælde, hvor pumperne har lang aksel såsom en lodret turbinepumpe, kan der være betydelig friktion på det lange akselleje, og P3 er derfor lavere end P2.
  • P4 henviser til pumpens hydrauliske effekt. Det er den energi, pumpen leverer som et produkt af løftehøjde og flow.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 6 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende