Motorbeskyttelse og almindelige årsager til fejl i motorer

<
>

MOTORBESKYTTELSE
Motorer skal forsynes med beskyttelsesudstyr for at undgå uventede nedbrud, dyre reparationer og efterfølgende tab, som kan forekomme, når motoren er nede.

Installationsbeskyttelse
Sikringer eller kortslutningsrelæer beskytter den elektriske installation mod kortslutninger i motoren.
Beskyttelse af installationen er obligatorisk og lovpligtig, og det udgør en del af de obligatoriske sikkerhedsregler.

Ekstern beskyttelse
Der findes flere typer overbelastningsrelæer, der kan installeres inden motoren. Relæerne overvåger én eller flere parametre, typisk motorstrømmen. Når værdien overstiger en forudindstillet grænse, standses motoren.

Intern beskyttelse
Indbygget termisk overbelastningsbeskyttelse forebygger skader på og nedbrud af motoren.  Den indbyggede motorbeskyttelse kræver altid et eksternt relæ.

ÅRSAGER TIL FEJL I MOTORER
Blandt de almindelige årsager til motorskade er problemer med strømforsyningens kvalitet og langsom eller hurtig stigning i temperaturen i motorviklingerne.

  • Problemer med strømforsyningens kvalitet opstår pga. over- og underspænding, variation i spænding eller strøm i frekvens og strømstigninger.
  • Langsom temperaturstigning i motorviklingerne kan skyldes dårlig strømforsyning, utilstrækkelig afkøling, stigende omgivelsestemperatur, stigende medietemperatur og hyppige starter med høj belastningsinerti. Disse årsager er almindelige for motorer. Langsom temperaturstigning i motorviklingerne kan forårsage en brændt motor.
  • Motorviklingernes temperatur kan stige hurtigt, hvilket vil sige på mindre end ét minut fra den omgivende temperatur til nedbrud, når rotoren låses eller ved fasetab. Hurtig temperaturstigning i motorviklingerne kan forårsage brændte motorviklinger.