Overvågning og styring af pumpestationer

Find ud af, hvordan Grundfos’ overvågningsløsninger kan forbedre driften af din pumpestation.

Overvågning er en nyttig funktion i mange industriapplikationer, hvis du vil holde styr på, hvad der foregår i anlægget. Ikke mindst, når der er tale om en underjordisk installation, som det er tilfældet med pumpestationer. I det følgende fortæller vi om Grundfos' overvågnings- og styringsløsninger, fordelene, og hvordan de bl.a. kan forhindre uønsket nedetid. Alle løsningerne kan nemt integreres, hvilket letter installation, idriftsætning og selvvedligeholdelse af pumperne og brønden, og giver en brugervenlig løsning med åbenlyse fordele. Lag os se på løsningerne og deres vigtigste funktioner.

DEDICATED CONTROLS
Dedicated Controls er et intelligent overvågnings- og styringssystem med alle de funktioner, der er nødvendige for at drive og optimere driften af en pumpestation. Pumpernes start- og stopniveauer kan sendes fra svømmerafbrydere, en ultralydssensor eller en tryktransmitter. Den styrer op til seks pumper og har følgende funktioner:

• Automatisk energioptimering via løbende tilpasning af pumpehastigheden efter behov
• Antitilstopning via automatiske skyllesekvenser og modsat rotation
• Nem idriftsætning via den indbyggede opsætningsguide
• Mixerstyring, der reducerer slamsediment i bunden af brønden
• Samt integration med alle SCADA-anlæg.

Alle disse funktioner er med til at optimere driften af din pumpestation, så den bliver endnu mere energieffektiv og driftssikker.

IO 113 SENSOR
IO 113-sensormodulet er specielt konstrueret til SL- og SE-spildevandspumper for at beskytte motoren mod skader. Det sker ved løbende at overvåge fugt i motoren, viklingstemperatur og vandindhold i oliekammeret. Hvis fugt, motortemperatur eller vandindhold i oliekammeret overstiger det godkendte niveau, udsender sensoren en alarm. Det betyder, at der kan udføres service inden et eventuelt nedbrud, hvilket giver mindre nedetid og ikke mindst ro i sindet.

MP 204 MOTORBESKYTTELSE
MP 204 er et elektronisk motorværn, der beskytter motoren 24 timer i døgnet. MP 204 kan også overvåge energiforbruget. Motorværnet forhindrer, at motoren og pumpen beskadiges ved at overvåge en række parametre, bl.a.:

• Overbelastning og underbelastning
• Motortemperatur
• Over- og underspænding
• Effektforbrug
• Isolationsmodstand
• Spænding
• Manglende fase
• Fasefølge

Hvis MP 204 fx måler et fald i effektfaktoren, kan det tyde på, at pumpen er blokeret eller tilstoppet. Det kan også være, fordi løberen er slidt og har brug for vedligeholdelse for at undgå nedbrud eller oversvømmelser.

CUE FREKVENSOMFORMER
CUE frekvensomformer er konstrueret til at sikre den mest energieffektive drift ved automatisk at tilpasse pumpehastigheden til behovet. Lad os tage et hurtigt kig på, hvordan den fungerer. En pumpestations ydelse er typisk baseret på en daglig profil med maksimalt flow om morgenen og aftenen. En frekvensomformer gør det muligt at styre afgangsflowet, hvilket sikrer, at der ikke spildes energi på en konstant høj hastighed, når flowet er lavt i løbet af dagen. Derudover er CUE-frekvensomformeren forprogrammeret. Det gør det muligt at reducere idriftsætningstiden væsentligt i forhold til at programmere en standardfrekvensomformer manuelt fra bunden.

IO 351 B-MODUL
IO 351 B-modulet udveksler digitale og analoge signaler mellem styreenheden og det øvrige elektriske system. Modulet anvendes til en eller to Grundfos-spildevandspumper med fast hastighed. Alternativt kan den styres af eksterne drev med variabel hastighed såsom en Grundfos CUE frekvensomformer.

CU 362
CU 362 er "hjernen" i Dedicated Controls-systemet. Dens funktioner omfatter en indbygget guidefunktion, fuldt grafisk display, tilgængelige data på stedet, dynamiske knapper og meget mere. Derudover har CU 362 en række indbyggede tilpasningsfunktioner som fx:

• Energioptimering
• Gruppering af pumper
• Antitilstopning

CU 362 understøtter også kommunikation med overvågningsudstyr og andre eksterne enheder ved hjælp af et kommunikationsmodul via flere protokoller. Det giver også mulighed for avanceret datakommunikation, både kabelbaseret og trådløs (GPRS og GSM), med CTS- og SCADA-anlæg.

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT - GRM
GRM er et internetbaseret system til overvågning og styring af pumpeanlæg og et omkostningseffektivt alternativ til SCADA-anlæg. Det giver dig overblik over dit spildevandsnet og adgang til liveovervågning og -analyse direkte fra dit kontor. Så hvis din kommune har mange pumpestationer, kan du spare en del tid og personaleomkostninger, da visuelle inspektioner ikke længere er nødvendige.

OPSUMMERING - FORDELE 
• Forbedret energieffektivitet og driftssikkerhed
• Reduceret eller slet ingen nedetid
• Reducerede idriftsætnings- og driftsomkostninger
• Og generelt give ro i sindet, da du døgnet rundt kan følge med i, hvad der foregår i din pumpestation

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 22 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende