Renovering af nedslidte betonpumpestationer

Se, hvorfor en præfabrikeret pumpestation er det mest omkostningseffektive valg i renoveringsprojekter.

Renovering af nedslidte pumpestationer kan være både dyrt og tidskrævende og give en nedetid på op til flere uger. Men sådan behøver det ikke være. På dette kursus lærer du, hvordan præfabrikerede pumpestationer kan spare både tid og penge, og hvorfor de er et godt alternativ til traditionelle betonpumpestationer ved renoveringer.

Nedslidte pumpestationer er ofte præget af beton i dårlig stand, og dermed kan der enten ske nedsivning af spildevand i grundvandet eller indtrængning af grundvand i pumpestationen. Og det er ikke godt. Hvis spildevand siver ned i grundvandet, skader det miljøet. Og løber grundvandet den modsatte vej, skal der bruges unødig energi på at transportere og senere rense vandet.

Den traditionelle tilgang til renovering af udtjente betonpumpestationer er at bygge en ny i beton. Det har dog sine ulemper. For det første er det meget tidskrævende at skulle grave et nyt hul, udgrave hullet, konstruere betonbrønden og installere komponenterne. Desuden er det dyrt, da arbejdet kræver meget arbejdskraft og mange maskiner. Og måske vigtigst af alt kan det medføre omfattende nedetid, hvilket kræver installation af dyre midlertidige pumper og kan være til stor gene for beboerne i området.

Standardiserede pumpestationer er derimod en tidsbesparende og mere omkostningseffektiv løsning. Standardiserede pumpestationer leveres med alle nødvendige komponenter, klar til installation under jorden. De er nemme at planlægge og hurtige at installere.

En gammel betonpumpestation kan renoveres på tre måder med en præfabrikeret løsning:
• Autokoblingsinstallation
• Bypass-installation
• Våd- til tøropstilling

Valget afhænger af den plads, der er til rådighed omkring den eksisterende brønd samt den acceptable nedetid. Lad os tage et kig på de forskellige muligheder.

Autokoblingsinstallation er den nemmeste løsning og sparer en del tid og ressourcer. Den færdige pumpestation skal blot sænkes ned i den eksisterende betonkonstruktion, og dermed er der ikke behov for nedrivning og genopbygning. Den er også nem at tilslutte. Rørene inde i stationen er nemme at tilslutte til de eksisterende rør i jorden, hvilket giver en nedetid på under 24 timer.

Bypass-installation kræver, at der graves et nyt hul, men på trods af det kan den gamle pumpestation forblive i drift stort set indtil den nye station er klar. Når den nye station er på plads, skal tilgangsrøret fra den gamle pumpestation blot tilsluttes den nye station, mens afgangsrøret fra den nye station tilsluttes røret i jorden, og så er den klar! Den gamle station kan nu frakobles, og nedetiden er nu nede på få timer.

Våd- til tøropstilling I lighed med bypass-løsningen placeres våd- til tøropstillingen i et separat hul ved siden af den gamle pumpestation. Men i stedet for at frakoble den gamle station bruges den som en sump med tilgangsrør til den nye station. Det betyder, at den nye pumpestation forbliver helt tør, hvilket letter vedligeholdelse og service af pumpen. Nedetiden minimeres, da den gamle station kan forblive i drift, mens arbejdet på den nye pumpestation pågår.

OPSUMMERING - FORDELE VED RENOVERINGER

• Lavere omkostninger, da de kræver mindre arbejde
• Lang levetid, da den gamle livstidsombygges uden risiko for lækager
• Mindre nedetid fra start til slut og dermed færre gener for beboerne

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 22 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende