6 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

15 - Pumpedimensionering

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 6 Grundlæggende

Hvor mange timer skal en korrekt dimensioneret pumpe køre om dagen for at opfylde behovet?

Spørgsmål 5 af 6 Grundlæggende

Hvilket af følgende parametre bestemmes af den mængde vand, der skal bruges i højsæsonen?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 15 - Pumpedimensionering

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 15 - Pumpedimensionering test denne gang

Correct
Q: Hvor mange timer skal en korrekt dimensioneret pumpe køre om dagen for at opfylde behovet?
A: 12-18 timer
Correct
Q: Hvad er bestemmende for pumpens minimumsflow?
A: Den mængde vand, som afgrøderne skal bruge i spidsbelastningsperioder.
Correct
Q: Hvordan beregner vi kravene til pumpens løftehøjde?
A: Løftehøjde + statisk vandstand + afsænkning i brønden + applikationens trykhøjde + friktionstab i rørene
Correct
Q: Hvilke to faktorer kræves der for at beregne den samlede løftehøjde for en grundvandspumpe?
A: Der er ingen sugehøjde. I stedet er der et statisk vandspejl, og afsænkningen skal lægges til løftehøjden.
Correct
Q: Hvilket af følgende parametre bestemmes af den mængde vand, der skal bruges i højsæsonen?
A: Pumpens minimumsstørrelse
Correct
Q: Hvilket af følgende udsagn om en centrifugalpumpe er sandt?
A: Hvis pumpen pumper med et lavere flow, genererer den større løftehøjde.