Et komplet overblik over tilbehør til soldrevne løsninger

Få et komplet overblik, når vi guider dig gennem de mange typer tilbehør til soldrevne pumpeløsninger.

Der findes en bred vifte af tilbehør til soldrevne pumpestationer, som alle kan bruges til soldrevne pumpestationer. I dette korte modul skal vi se på det komplette udvalg af tilbehør, som Grundfos tilbyder inden for soldrevne løsninger, lige fra tørløbsafbrydere til fjernovervågningssystemer. Lad os komme i gang. 

I første omgang er der DC-afbryderen. Der skal bruges en DC-afbryder til SOL-paneler. Dens vigtigste funktion er at give dig mulighed for at afbryde strømmen, så panelerne kan betjenes sikkert under service. Derudover kan du anvende en DC-afbryder på hver streng i et solpanel-array, hvilket gør det meget lettere at identificere, hvor fejlene er, da du kan frakoble en enkelt streng for at kontrollere ledninger eller andre potentielle problemer.

Derefter er der overspændingssikringen. Denne enhed beskytter mod lynnedslag i nærheden og tordenvejr, men den beskytter ikke mod et direkte lynnedslag. På grund af dens evne til at beskytte mod disse naturlige vejrfænomener, forlænger den levetiden for RSI'er (Renewable Solar Inverters) og beskytter samtidig solpanelerne.

Så er der en samleboks. Samleboksens rolle er at sammenkoble ydelsen fra flere solcellestrenge. Samlebokse fås i forskellige former. Den ene er en enkel løsning, hvor ledningerne er sluttet direkte til strengene i panelerne, mens den anden er mere avanceret og omfatter sikringer, DC-frakoblingsmuligheder samt ovennævnte overspændingssikring for at beskytte kassen.

Så er der sinusbølgefilteret. Et sinusbølgefilter er kun til eksterne frekvensdrev på 380 VAC eller højere. Det er en afgørende komponent, da den forhindrer motoren i at blive slidt ned. 

Dette skyldes, at eksterne frekvensdrev bruger et PWM-signal (Pulse Width Modulation) til at skabe en sinusbølgeform, som skaber spændings- og strømspidsværdier, hvilket bevirker, at motorens isolering ødelægges. 

Med sinusbølgefilteret forlænges motorens levetid, anlægget udsættes for mindre belastning, og støjen minimeres.

Derefter er der tørløbsafbryderen. Det er vigtigt, at pumpen altid er nedsænket i vand. Hvis ikke, er der høj risiko for, at pumpen beskadiges. SQFlex har en indbygget tørløbsafbryder, men SP-pumpen kræver en ekstra komponent til registrering af tørløb. Hvis der er risiko for tørløb, anbefales det, at der bruges en tørløbsafbryder i pumperne. 

Når der bruges en tørløbsafbryder i en dykpumpe, kan anlægget registrere, når vandet forsvinder eller sænkes i borerøret. Til en overfladepumpe anbefales det at bruge en ultralydssensor til at registrere vand i røret.

Derefter er der galvanisk beskyttelse i form af zinkanoder. De hjælper med at forhindre korrosion i vandet. Desuden hjælper de små offeranoder med at beskytte mod et højt kloridindhold – eller brakvand. Afhængigt af vandets kvalitet bør zinkanoderne af og til udskiftes. 

Derefter er der kølekappen. En kølekappe sikrer, at motoren afkøles. Denne kappe er afgørende, når vandet kommer ind i borerøret over pumpeinstallationen, da sand og slam passerer forbi pumpens indløb. Uden en kølekappe ville der komme sand og slam ind i pumpen og beskadige den. 

Dernæst er der kontrolboksene. CU200 – som er kontrolboksen til Grundfos SQFlex – giver dig mulighed for at tilføje en svømmerafbryder. Når lagerbeholderen er fuld, signalerer svømmerafbryderen til CU200, at pumpen skal slukkes. 

En anden mulighed er IO101-styringen. Den gør det muligt for dig automatisk at skifte mellem solpaneler og vekselstrøm i forbindelse med pumpedriften. Begge styringer er specielt designet til blive brugt sammen med SQflex, selvom IO101 også ville kunne bruges sammen med en CRFlex-pumpe.

Endelig er der fjernovervågningsløsningen. Og da solinstallationer typisk installeres på fjerntliggende steder, kan du ikke altid regne med, at der er nogen i nærheden, som kan overvåge og undersøge anlægget manuelt. Derfor er det særligt relevant at bruge overvågningsløsninger som Grundfos Remote Management til at overvåge soldrevne pumpestationer. 

Ved at gøre dette, kan du få øjeblikkelige konkrete oplysninger om driften samt trendkurver, alarmer og advarsler. Det giver dig mulighed for at reagere på eventuelle problemer og minimere antallet af servicebesøg.     

Dette dækker det udvalg af tilbehør til soldrevne løsninger, som Grundfos tilbyder, og sikrer, at du er godt forberedt, når du skal vælge tilbehør til soldrevne pumpestationer.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 2
Sluttid
Sluttid: 18 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret