Sådan fungerer solpaneler i soldrevne pumpeanlæg

Få mere at vide om de forskellige typer solpaneler, og hvordan du bruger og dimensionerer dine egne paneler i Grundfos Product Center

Solpaneler er naturligvis afgørende i en soldrevet løsning. 

I dette modul ser vi nærmere på de forskellige typer solpaneler, hvordan de fungerer, og endelig hvordan brugerne kan tilføje og dimensionere deres egne solpaneler i Grundfos' dimensioneringsprogram, Grundfos Product Center.

Kort fortalt genererer solpaneler energi ved at absorbere energien fra solstråler. Et solpanel består typisk af mellem 36 og 72 celler, der giver en ydelse på mellem 50 og 300 watt. 

Der findes to typer solpaneler: krystallinsk og tyndfilm. Lad os se nærmere på de væsentligste forskelle mellem de to.

Overordnet set er krystallinsk den mest almindelige form for solpanel, men i nogle tilfælde er tyndfilm en bedre løsning. 

F.eks. giver tyndfilmspaneler en bedre ydelse under overskyede og varme vejrforhold, mens krystallinske paneler er det bedste valg til koldt vejr. Nogle af de største forskelle ligger imidlertid i effektiviteten, dimensioneringen og mulighederne. Virkningsgraden for krystallinske solpaneler ligger typisk på 13-20 %, mens tyndfilmspaneler når op på 6-8 %. Krystallinske paneler er også meget mindre, hvilket gør dem til en ideel løsning, hvis pladsen er begrænset.  

Der er to forskellige varianter inden for krystallinske solpaneler: polykrystallinsk og monokrystallinsk. 

Monokrystallinske solpaneler er helt sorte og har en bedre ydelse ved høje temperaturer, samtidig med at de kan nå en virkningsgrad på op til 20 %. 

Polykrystallinsk er en blanding af lyse- og mørkeblå, og de kan nå en virkningsgrad på op til 17 %. De er billigere at fremstille, og der går mindre silicium til spilde under produktionen. 

Nu har vi skitseret de særlige egenskaber ved de forskellige typer solpaneler, og i næste afsnit af dette modul ser vi nærmere på solpanelernes elektriske egenskaber. Først og fremmest er der et par væsentlige elektriske egenskaber, man skal være opmærksom på, når man skal vælge solpaneler.

Disse egenskaber er: 
Spænding ved det maksimale effektpunkt – eller Vmp – som er spændingen, når solpanelerne belastes optimalt.

Så er der også strømstyrken ved det maksimale effektpunkt – eller Imp. Ligesom for Vmp er dette strømstyrken, når solpanelerne belastes optimalt. 

Derefter er der tomgangsspænding – eller Voc. Dette er spændingen, når ledningerne ikke er tilsluttet.

Endelig er der kortslutningsstrømmen – eller Isc – som er strømmen, når ledningerne kortsluttes.

Hvad angår eltilslutningen af solpaneler, snakker vi typisk om serielle tilslutninger eller parallelle tilslutninger. Disse tilslutningstyper kaldes også en "streng"eller et "array". 

Som udtrykket antyder, er en seriel tilslutning et sæt solpaneler, der er tilsluttet serielt – eller som en streng. Hvert panel i strengen øger spændingen og bidrager til en højere samlet udgangsspænding. Så hvis vi f.eks. har fire serielt tilsluttede solpaneler, hvor hvert panel har en udgangsspænding på 37 V, lægges udgangsspændingen fra hvert panel i serien sammen. 

Samlet set betyder det, at fire serielt tilsluttede solpanel kan levere en udgangsspænding på 148 V.

Disse strenge kan også tilsluttes parallelt, hvilket bringer os til den anden tilslutningstype. For at en parallel tilslutning kan fungere, skal hver streng have samme spænding og strømstyrke. Når strengene tilsluttes parallelt, bidrager hver streng til den samlede array-udgangsstrøm, hvilket betyder, at hvis fire strenge tilsluttes parallelt med en udgangsstrøm på 8 A, er den samlede udgangsstrøm 32 A. 

Uanset hvilken kombination, du vælger, er det vigtigt, at dine solpaneler er dimensioneret og tilsluttet i henhold til specifikationerne for det elektriske system. Lad os se nærmere på disse.

I soldrevne pumpeanlæg anbefales det generelt, at du opnår en så høj spænding fra opsætningen som muligt – inden for produktets grænser. Derved opnår du en højere ydelse, og du kan bruge tyndere kabler. Ledningerne i solpanelerne forbindes ved hjælp af kabelstik.

Et af de oftest stillede spørgsmål om soldrevne pumpestationer er, om kunderne kan tilføje deres egne solpaneler og bruge dem ved dimensionering af deres anlæg i Grundfos Product Center. Svaret er ja. I den sidste del af dette modul ser vi på, hvordan det fungerer. 

Når du dimensionerer din pumpe i Grundfos Product Center, har du mulighed for at vælge de tilgængelige solcellemoduler fra Grundfos eller føje dine egne solpaneler til dimensioneringsprogrammet. 

Hvis du vil tilføje dine egne solpaneler i Grundfos Product Center, skal du blot starte dimensioneringsprocessen, finde "Solar modules" og vælge "Calculate". Herfra kan du redigere alle relevante oplysninger for det specifikke solpanel, du vil oprette. Når du er færdig, skal du gemme dine indstillinger ved at aktivere "Save at close with OK" og klikke på "OK". Dit solpanel føjes derefter til dimensioneringsprogrammet.

Desuden kan du sammenligne resultaterne mellem f.eks. to forskellige solpanelmærker eller -størrelser.

Du skal blot vælge det modul, du vil sammenligne med, i menuen "Second choice for solar module". Klik på "Start sizing" for at se resultatet.

Dette dækker de vigtigste egenskaber for solpaneler. Lad os kort sammenfatte, hvad vi har lært.

Der findes to typer solpaneler: krystallinsk og tyndfilm. Krystallinsk har en virkningsgrad på13-20 %, mens tyndfilm har en virkningsgrad på 6-8 %.

En seriel tilslutning er et sæt solpaneler, der er tilsluttet i en streng. En array-tilslutning er, når mere end én streng er tilsluttet parallelt. 

Og endelig kan du nu føje dine egne solpaneler til Grundfos Product Center og dermed matche dimensioneringsspecifikationerne nøjagtigt i henhold til dine behov.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 2
Sluttid
Sluttid: 18 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret