En introduktion til soldrevne pumpeanlæg

Få grundlæggende viden om soldrevne pumpeanlæg og de forskellige applikationer.

Nogle energikilder såsom diesel kan være unødigt dyre, når det gælder pumpedrift. Men heldigvis er der en løsning: solenergi. Solen er en pålidelig energikilde helt uden driftsomkostninger, hvilket gør den til den perfekte partner til ethvert pumpeanlæg, uanset om det er beregnet til vandproduktion eller vandforsyning.

I dette kursusmodul vil vi introducere dig for soldrevne pumpeanlæg. Først vil vi introducere dig for solenergi i almindelighed og den typiske ydeevne, du kan forvente. Derefter vil vi kigge nærmere på de største fordele ved soldrevne pumpeanlæg. Endelig vil vi bruge et konkret eksempel til at vise, hvordan et soldrevet pumpeanlæg kan have stor effekt.

Lad os komme i gang. Det bliver stadig mere populært at bruge solen som energikilde over hele verden, og det har været brugt til forskellige formål såsom energiforsyning til private husstande og erhvervsejendomme. Solens stråler kan give op til 600-1000 W/m2 på en solskinsdag. På en overskyet dag giver de typisk 50-300 W/m2.

Men det er ikke kun mængden af sol, der bestemmer ydeevnen. Panelerne påvirkes også af temperaturen. For eksempel falder spændingen, når temperaturen er høj, mens strømstyrken forbliver mere eller mindre uændret, så der produceres mindre strøm. I løbet af en perfekt dag opnår man omkring 10 timers sol. Det betyder dog ikke, at man opnår samme effektniveau i alle 10 timer. Når solen f.eks. står op kl. 6, er stråleniveauerne ikke høje nok til at drive solpanelerne.

Typisk får det soldrevne pumpeanlæg mest strøm mellem kl. 10 og 16, hvor solen står højest. Hvad angår drift af pumpeanlæg, er solpumpeteknologien steget i popularitet i de seneste år. Lad os kigge nærmere på årsagen til dette. Først og fremmest er der omkostningerne. Anskaffelsesprisen for solpaneler har tidligere været ret høj.

Men i dag fortsætter prisen på solpaneler med at falde, så tilbagebetalingsperioden i dag er endnu kortere end tidligere. Og da strømmen leveres af solen, er der slet ingen driftsomkostninger. Til sammenligning er driftsomkostningerne for en dieselgenerator ekstremt høje. En anden stor fordel ved soldrevne pumpeanlæg er det lave vedligeholdelsesniveau. Faktisk er den eneste form for vedligeholdelse, der kræves, en lejlighedsvis rengøring af solpanelerne.

Dieselgeneratoren kræver derimod en høj grad af vedligeholdelse og kræver endda fuld opmærksomhed, da tanken skal fyldes op regelmæssigt. Dernæst er der det soldrevne anlægs miljøvenlighed. En af de mest indlysende fordele ved solteknologi er, at det bruger ren og naturlig energi. Sammenlignet med den forurenende energi fra dieselgeneratorer er det klart den mest energieffektive løsning.

Nu, hvor vi har gennemgået de vigtigste fordele ved solenergi, kan vi gå videre til, hvordan soldrevne pumpeanlæg fungerer. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i et lille landbrug. Vores mål er at levere vand til husdyrene, og vi vælger at bruge en Grundfos SQFlex-dykpumpe. Først og fremmest skal du installere pumpen i en boring eller brønd.

Pumpen løfter derefter vandet til et kvægtrug ved hjælp af solenergi. Når truget er fyldt, slukkes pumpen automatisk af signalet fra niveauafbryderen, som sendes gennem en CU200-styringsenhed. Du kan dog også fortsætte med at pumpe vand og gemme det i en vandtank til senere brug. Det er bare et eksempel på, hvordan et soldrevet pumpeanlæg kan anvendes.

Andre muligheder omfatter pumpning af vand til fjerntliggende husstande, vanding af marker og vandforsyning til de landdistrikter, som ikke er dækket af elnettet. Det var en hurtig gennemgang af soldrevne pumpeanlæg. Lad os gennemgå de største fordele endnu en gang. Priserne på solpaneler er faldende. Hvis man dertil lægger, at der ikke er nogen driftsomkostninger, bliver tilbagebetalingsperioden endnu kortere.

Soldrevne pumpeanlæg kræver begrænset eller ingen vedligeholdelse, når de er i drift. Og endelig anvender soldrevne pumpeanlæg ren og naturlig energi.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær